معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران ۳۰مهر۱۳۷۲ – قسمت اول تا سوم

اندازه متن
Aa Aa

قسمت اول تاسوم – معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران ۳۰مهر۱۳۷۲

معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران ۳۰مهر۱۳۷۲ – قسمت دوم

 

معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران ۳۰مهر۱۳۷۲ – قسمت سوم

مطالب مرتبط

فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران