کمبود انسولین در شرایط شیوع کرونا، حدود ۵ میلیون مبتلا به دیابت در ایران با مشکل مواجهند

کمبود انسولین در شرایط شیوع کرونا، حدود ۵ میلیون مبتلا به دیابت در ایران با مشکل مواجهند