کشورهای منطقه خلیج فارس مهمترین طعمه های تروریستهای ولایت فقیه-نقاب فرهنگی– رد پای گرگ

اندازه متن
Aa Aa

کشورهای منطقه خلیج فارس مهمترین طعمه های تروریستهای ولایت فقیه-نقاب فرهنگی– رد پای گرگ – ۳۰ مهر۹۹

کشورهای منطقه خلیج فارس مهمترین طعمه های تروریستهای ولایت فقیه-نقاب فرهنگی

در قسمت قبلی به رد پای گرگ در کشورهای خلیج فارس پرداختیم و گفتیم ،

که سیاست خارجی رژیم آخوندی در منطقه خلیج فارس وخاور میانه و توسعه طلبی ،

و صدور تروریسم بنا شده در ادامه از توطعه های تروریستی رژیم در کشورهای بحرین گفتیم ،

و اینکه رژیم از پوشهای فرهنگی استفاده می کند و تروریست هایش را با نقابهای مختلف فرهنگی ،

به بحرین می فرستد برنامه این هفته را با توضیحی پیرامون همین نقاب فرهنگی شروع می کنیم .

حسن نظام الملکی:  ببینید رژیم آخوندی برای اینکه بتواند به کارهایی که در کشورهای مختلف انحام بدهد .

در هر جایی نیاز به جا پا و ملاءمشخص دارد یعنی نیازمند است که یک بستر مناسبی باشد.

که در آن کشورهای هدف بتواند حضور داشته باشد و فعالیتش را پیش ببرد.

دقیقا در راستای همان سیاستی است که فعالیتهای به اصطلاح فرهنگی را رو به آن می آورد .

برای اینکار هم هزینه های خیلی زیادی انجام می دهد شبکه های رادیو -تلویزیونی راه می اندازد.

مستند سازی می کند. فیلم سینمایی می سازد. موسسات گروه های به اصطلاح فرهنگی را شکل می دهد.

موسسه اوج وموسسه میثاق ، برنامه های هنری تشکیل می دهد جشنواره راه می اندازد.

و همه اینها را هم در حقیقت پشتیبانیش را هم رادیو -تلویزیون رژیم، هم وزارت ارشاد ،

هم وزارت خارجه در کادر رایزنی های فرهنگی انجام می دهد .

وقتی هم که دقت می کنی می بینی پشت همه اینها سپاه و نیروی قدس است .

در حقیقت برای اینکه بتواند این سیستم را پیش ببرد خرج گزافی می کند.

حالا این چی را برایش حل می کند که در حقیقت وقتی یک همچی فعالیتی را در کشور هدف راه می اندازد .

این به او این امکان را میدهد که در حقیقت بتواند آن تروریستها و آن کسانی را که می خواهند ،

اقدامات عملیاتی بکنند تحت همین پوش وارد آن کشور بشوند.

از طریق همین فعالیتهای فرهنگی رابطه اش را با عناصر بومی که می خواهد توی عملیات بکار بگیرد.

بر قرار بکند شناسایی هایش را انجام بدهد اقدامات پشتیبانیش را انجام بدهد.

مطالب مرتبط

کشورهای منطقه خلیج فارس مهمترین طعمه های تروریستهای ولایت فقیه– رد پای گرگ

رژیم ایران از اقدامات خشونت‌بار در کشورهای منطقه با آموزش و تامین مالی تروریسم حمایت می‌کند