هشتم ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی

اندازه متن
Aa Aa

هشتم ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی

هشتم ربیع‌الاول  شهادت امام حسن عسکری (ع)  یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی

زیارت مسعودرجوی  از سامرا اول فروردین ۶۸

زیارت می کنم مرقد مطهر یازدهمین پیشوای عقیدتی و مقتدای تاریخی اسلام انقلابی یازدهمین مشعلدار عدل و توحید حسن بن علی امام حسن عسکری زیارت می کنم .

از جانب رهروان و پیروان و شیعیان شما در ایران و از جانب مجاهدین خلق ایران و همة رزمندگان ارتش آزادی از آغاز تا امروز.

زیارت می کنم از جانب هر آن کس که در ایران در طریقة انتظار و اعتراض به مجاهدت پرداخت و هر آن کس که به خمینی گفت نه.

هر آن کس که در مسیر شما به مقاومت در برابر خمینی گفت آری و رنج اون رو تحمل کرد و شکنجه های اون رو و شهادتش رو.

از جانب همة اونهایی که به اسارت رفتند و جان باختند.

سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، رهبر راهگشای انقلاب و یکتاپرستی که در حضیض عصر بی خبری و ظلمات خورشید تابان رهایی و یگانگی رو نوید داد و تنها چراغ هدایت و ریسمان استوار مجاهدت در برابر خمینان دوران و دین فروشان روزگار بود و در منتهای ستم و سرکوب و اختناق به ساختن سازمان مسلح و مخفی اسلام انقلابی مشغول بود.

دوران پیشوایی او البته ۶سال بیشتر به طول نیانجامید و در بیست و هشتمین سال زندگانی هم چون پدرانشان با سم جباران و دین پناهان ریایی به شهادت رسید.

اما خوشا که پنهان از دیدة اغیار و دشمنان ،دشمنان بیرونی و درونی خلق و مکتب که او رو پیوسته مورد زهرآگین ترین حملات قرار می دادند،

بزرگترین امانت تاریخ مهدی صاحب زمان، فاتح پیروزمند جامعة بی طبقة توحیدی رو پرورش داد و برجای گذاشت.

آن هم در شرایطی که جمیع شب پرستان تیغ به کف درکمین بودند تا همانند ملأ فرعون آن کودک رو به چنگ بیارند و شعلة حیاتش رو خاموش کنند و به این منظور داخل حرم امام حسن عسکری رو هم و به ویژه زنانش رو پیوسته مورد تفتیش و معاینه قرار می دادند.

پس سلام نسلها بر تو باد ای مولای ما، سلام همة احرار و مجاهدین، سلام خلق خمینی زده و در خون تپیدة ایران. السلام علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن بن علی الهادی المهتدی و رحمت الله و برکاته.

مطالب مرتبط

مسعود رجوی : سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی ترامپ در تقدیر و بر عهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است

هشتم ربیع‌الاول، شهادت امام حسن عسکری (ع)