مریم رجوی : صحنه‌های قتل فجیع یک جوان در مشهد بدست نیروی سرکوبگر انتظامی، قلوب همه مردم ایران را جریحه‌دار کرده است

اندازه متن
Aa Aa

توییت مریم رجوی : صحنه‌های قتل فجیع یک جوان در مشهد بدست نیروی سرکوبگر انتظامی، قلوب همه مردم ایران را جریحه‌دار کرده است

صحنه‌های قتل فجیع یک جوان در مشهد بدست نیروی سرکوبگر انتظامی، قلوب همه مردم ایران را جریحه‌دار کرده است.

این بیانگر قساوت و بیرحمی رژیمی است که تنها با اعدام، شکنجه و سرکوب بر سر کار است. این جنایات همواره در میهن اشغال شده تکرار می‌شود.

جامعه جهانی را به محکوم کردن قتل یک جوان درمشهد بدست نیروی سرکوبگر انتظامی فرامی‌خوانم.

معامله و مماشات با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، نقض همه اصول برسمیت شناخته شده دمکراتیک و حقوق‌بشری است.

مطالب مرتبط

قتل وحشیانه یک جوان در مشهد توسط نیروی سرکوبگر انتظامی- در یک نگاه – ۴آبان۹۹

قتل وحشیانه یک جوان در مشهد بر اثر شکنجه نیروی سرکوبگر انتظامی + توئیت مریم رجوی