لبنان یک سال پس از آغاز جنبش مردمی – جهان در هفته ای که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

لبنان یک سال پس از آغاز جنبش مردمی -جهان در هفته ای که گذشت – ۵آبان۹۹

لبنان یک سال پس ازآغاز جنبش مردمی همراه با بحرانهای سیاسی و اقتصادی،

یک سال پس ازآغاز جنبش مردمی یک سال از شروع جنبش مردمی درلبنان میگذرد ،

یک سال پر از بحرانهای سیاسی و اقتصادی همراه با گسترش کرونا تا انفجار مهیب بیروت که تصویر این کشور را دگرکون کرده است.

تظاهرکنندگان خشمگین به خیابانها آمدند و به وخامت اوضاع معیشتی گرانی و فساد دولتی اعتراض کردند.

شعار عموم مردم این بود الشعب یرید اسقاط النظام مردم سرنگونی نظامی را میخواهند و همه طبقات سیاسی فاسدند و هیچ جریانی با دیگری تفاوت ندارد.

دولت سعد حریری از تصمیم خود مبنی بر حذف سوپسید ارتباطات کوتاه آمد ولی تظاهرات ادامه یافت مدارس دانشگاهها بانکها و ادارات دولتی دربهای خود را بستند

و از صدها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور خواهان برکناری طبقه حاکم شدند.

طبقه حاکم از سوی مردم متهم شد که فاسد است وتوان اداره امور این کشور را ندارد.

در ۲۹ اکتبر هشتم آبان ۹۸ دولت سعد حریری بر اثر فشارهای مردم استعفا داد.

د ر۱۲ نوامبر ۲۲ آبان میشل عون رئیس جمهور لبنان پیشنهاد داد که دولتی از تکنوکراتها روی کار بیاید

ولی مردم این پیشنهاد را نپذیرفتند. مردم خواهان دولتی غیرحزبی وخارج ازجریانهای سیاسی حاکم از جمله حزب الشیطان بودند.

درخارج لبنان درتاریخ ۱۱ دسامبر گروه کشورهای حامی لبنان درپاریس تشکیل جلسه داد و گفت درصورتی کمکهایش را به این کشور ادامه خواهد داد که دولتی کار آمد و درست کار با انجام اصلاحات به روی کار بیاید.

بر این اساس در۱۹ دسامبر حسن دیاب وزیر پیشین و استاد دانشگاه با حمایت میش عون و حزب الشیطان دولت جدید را تشکیل داد.

نقض آتش بس و ادامه درگیری ها درقره باغ
ادامه اعتراضات علیه نظام سلطنتی درتایلند
توقف آزمایش واکسن کرونا به علت بروز یک بیماری نا شناخته
پیروزی مجدد نخست وزیر نیوزیلند د ر انتخابات عمومی
بلاروس ، تظاهرات زنان و دانشجویان علیه دولت الکساندر لوکاشنکو
بزرگترین عملیات تبادل اسرای جنگی دریمن
منع ترددشبانه درپاریس و ۹ کلان شهر فرانسه

مطالب مرتبط

واشینگتن فری بیکن: جمهوریخواهان کنگره آمریکا دنبال شدیدترین تحریمها علیه حزب الله لبنان هستند

تظاهرکنندگان بیروت: حزب‌الله در انفجار بیروت دست داشته است