فراخوان به تظاهرات بزرگ در عراق گرامی داشت سالگرد انقلاب اکتبر-جهان درهفته ای که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

فراخوان به تظاهرات بزرگ درعراق -جهان درهفته ای که گذشت۱۲ آبان۹۹

فراخوان به تظاهرات بزرگ درعراق در عراق قیام ادامه خواهد داشت  ،

انقلابیون عراقی برای گرامی داشت اولین سالگرد انقلاب اکتبر  ،

طی فراخوانی از عموم اقشار مردم که خواهان برکناری طبقات فاسد وباندهای وابسته هستند  .

خواسته اند که خودرا برای برگزاری تظاهرات ۲۵ اکتبر دوم آبان آماده کنند .

درعراق تبلیغات گسترده قیام کنندگان دراستانهای نجف بصره ذی قار بغداد و کربلا برای تظاهرات بزرگ ۲۵ اکتبر ادامه دارد  .

هشتک پیراهن سفیدها یعنی دانش آموزان و دانشجویان باز می گردند .

درصدر ترند عراق هست  ،

درحالیکه شماری ازمردم درمقابل وزارتخانه های مختلف دراعتراض به وخامت وضعیت زندگی تظاهرات میکنند  .

فعالان قیام خطاب به نخست وزیر کنونی وعده تظاهرات ۲۵ اکتبر را میدهند  .

کمیته برگزار این تظاهرات دربیانیه ای که به همین مناسبت صادر کرده اس .

خواهان هر چه باشکوهتر برگزار شدن تظاهرات ۲۵ اکتبر شده است  .

د راطلاعیه قیام کنندگان عراقی آمده است ،

فراخوان به مردم آزاده عراق برای شرکت درراهپیمایی مسالمت آمیز ،

درخیابانها بخشها وشهرستانها ومراکز استانها  ،

در دوم آبان ۲۳ اکتبر در آماده باش و آمادگی کامل باشید ،

این فراخوان ما مختص برادران و خواهرانمان ،

دراستانهای غرب وشمال عراق برای تایید انقلاب اکتبر هست ،

این انقلاب مردم عراق را از داخو تا فاو نمایندگی میکند  .

برای تظاهرات ازخانه های خود خارج شوید وبه خیابانها بیایید  ،

تا ظلم و فساد و صلاحهای افسارگسیخته و تسلط شبه نظامیان ونفوذ رژیم ایران را نفی کنیم ،

تا پارلمان فاسد و حکومت شکست خورده و لرزان را مردود شمرده و نفی کنیم ،

زیرا اگر رژیم فرقه گرای فاسد سرنگون نشود عراق بر پا نخواهد شد  ،

اطلاعیه درادامه خواسته است که مردم عراق برای اعلام آمادگی برای تظاهرات  ۲۵ اکتبر ،

با خودروهایشان د رخیابانهای شهرهای خود به حرکت درآیند  ،

و هنگام راه پیمایی سواره پرچم عراق و عکس شهدای انقلاب را دردست بگیرند ،

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر

مقابله با موج دوم کرونا د ر ایتالیا
اسپانیا تست کرونا در خانه های افراد
ادامه تظاهرات درنیجریه
ادامه تظاهرات ضد دولتی در شیلی
روند رای گیری درآمریکا
تایید قاضی امی کی بارت ، بعنوان قاضی دادگاه عالی
آتش بس نا پایدار میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان

مطالب مرتبط

تظاهرات قیام کنندگان عراقی در ۹ استان در سالگرد انقلاب اکتبر