کارزار بین المللی مقاومت ایران علیه حکومت آخوندی  – ماتریس – قسمت اول و دوم

اندازه متن
Aa Aa

ماتریس – کارزار بین المللی مقاومت ایران علیه حکومت آخوندی – قسمت اول

میهمانان برنامه: افشین علوی و حنیف باقرزاده

به‌طور کلی در مناسبات بین‌المللی دو پارامتر یا دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که همه طرف‌ها، همه کشورها و هر کسی دنبال منافع خودش است؛ یعنی در واقع مسائل اخلاقی و انسانی جایی ند‌ارد و یا بسیار ناچیز است. مبنا یا نکته دوم که تعیین‌کننده است، این است که همه‌چیز بر اساس تعادل‌قوا شکل می‌گیرد. یعنی اگر شما در تعادل‌قوا در نقطه‌یی باشید که بتوانید منافع‌تان را پیش ببرید، موفق می‌شوید وگر نه مجبورید از منافع و یا از اصول‌تان کوتاه بیایید.

با این دو مبنا یا پایه، وقتی به یک سازمان انقلابی و به یک مقاومت مردمی برمی‌گردد، طبیعی است که نه قدرت اقتصادی آن‌چنانی دارد که بتواند با کشورهای دیگر مقابله یا برابری کند و نه قدرت نظامی آن‌چنانی دارد ـ و حتی با رژیم حاکم بر ایران که به هر حال همه منابع مردم ایران الآن در ید قدرت آن‌هاست ـ.

بنابراین سؤال این است که یک سازمان انقلابی بر چه مبنایی می‌تواند وارد چنین مناسباتی شود؟ ‍حالا آن کاری که مقاومت ایران و مجاهدین کرده‌اند، دارای چند ویژه‌گی است که من به اختصار می‌گویم. قبل از هر چیز، ما کار را از پایین شروع کردیم؛ یعنی اعضا و حامیان مقاومت از مراجعه به سازمانهای مدافع حقوق‌بشری گرفته تا اتحادیه‌های کارگری و گاهی به نمایندگان پارلمان شروع کردند و همین‌طور ادامه دادیم.

یعنی یک مبنایی و یک پایه‌یی درست کردیم. در حدی که در توانمان بود، افکار عمومی را در جهت منافع مردم ایران سوق دادیم. ولی همین کار هم کار ساده‌یی نیست.

ماتریس – علت فعالیت های گسترده مقاومت در سطح بین المللی چیست؟ – قسمت دوم

نگاهی به فعالیتهای مقاومت ایران

مطالب مرتبط

اولین سالگرد قیام آبان ۹۸ و چشم اندازها – ماتریس – قسمت اول و دوم

کارزار بین المللی مقاومت ایران