عفو بین الملل با صفحه وب خود، این که «چگونه سرکوب مرگبار آبان از دید جهان پنهان ماند» را مستند میکند

اندازه متن
Aa Aa

صفحه وب عفو بین الملل با عنوان «چگونه سرکوب مرگبار آبان از دید جهان پنهان ماند»

عفو بین‌الملل در اولین سالگرد قیام خونین آبان اعلام کرد با راه اندازی یک صفحه وب، این که «چگونه سرکوب مرگبار آبان از دید جهان پنهان ماند» را مستند می‌کند.

مطالب مرتبط

توئیت عفو بین‌الملل در اولین سالگرد قیام خونین آبان

پاسخ عفو بین الملل به حملات عوامل فاشیسم دینی علیه گزارش عفو در مورد قتل عام زندانیان سیاسی

 

عفو بین الملل با صفحه وب خود، این که «چگونه سرکوب مرگبار آبان از دید جهان پنهان ماند» را مستند میکند