تحریم الکساندر لوکاشنکو ازسوی اتحادیه اروپا -جهان در هفته ای که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

تحریم الکساندر لوکاشنکو از سوی اتحادیه اروپا-جهان درهفته ای که گذشت

الکساندر لوکاشنکو ازسوی اتحادیه اروپا تحریم شد ،

پس از گذشت ماهها از انتخابات ریاست جمهوری دربلاروس  ،

اتحادیه اروپا حمایت خودرا از اپوزیسیون این کشور همچنان ادامه میدهد ،

در اخرین اقدام اتحادیه اروپاتصمیم گرفته که الکساندر لوکاشنکو و ۱۳ تن از اطرافیان او از جمله پسرش را تحریم کند  ،

گزارشی از یورو نیوز .

الکساندر لوکاشنگو رئیس جمهور بلاروس و پسرش ویکتور به همراه ۱۳ تن از مسؤلان دولت  ،

او به اتهام سرکوب تظاهر کنندگان د راین کشور به لیست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شدند ،

قرار است که دراین لیست ۴۰ تن از مقامان دولت شامل وزیر کشور او نیز گنجانده شود ،

این لیست گذاری که دوم اکتبر گذشته انجام شد  ،

مانع از حضور آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد شد ،

در میان افراد لیست گذاری شده از سوی اتحادیه اروپا مدیر سرویس مخفی کا گ ب د ربلاروس نیز دیده میشود ،

تصمیم به لیست گذاری لوکاشنکو و افراد او در دوزدهم اکتبر ،

در یکی از جلسات وزیر ان خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرفته شد ،

ژوز ف بورل رئیس هیئت دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته است  ،

یکی از دلایل این لیست گذاری امتناع مقامات بلاروس از گفتگو با اپوریسیون بوده است  ،

بر اساس این لیست گذاری داراییهای الکساندر لوکاشنکو و پسرش در کشورهای اتحادیه اروپا منجمد خواهد  شد ،

حسابهای بانکی انها بسته و داراییهایشان مصادره و موئسسه های انتفاعی آنها تعطیل خواهند شد ،

به نوشته سایت ایلو آبزرور خانواده لوکاشنکو د رکشور یونان

رزمایش دریایی بزرگ آمریکا، ژاپن ، هند واسترالیا
موفقیت فنلاندی ها درمهار اپیدمی کووید ۱۹
ادامه قیام مردمی در شهرهای عراق
تولید میدانهای مغناطیسی حفره سیاه درروی زمین
احتمال نابود کردن ۱۷ میلیون راسو دردانمارک
طرح کاهش گازهای گلخانه ای درکشور لیتوانی
گزارشی ازنتایج موفقیت آمیز واکسن کرونا
پیشینه انسانهای مربوط به عصر حجر در آلمان

مطالب مرتبط

تشدید سرکوب اعتراضات بلاروس با دستگیری فعالان – جهان در هفته ای گذشت

اتحادیه اروپا ۴۰مقام بلاروس را تحریم کرد