کشف ۳۰ قبضه کلت کمری جنگی

اندازه متن
Aa Aa

قضاییه جلادان از کشف ٣٠قبضه کلت کمری جنگی خبر داد

رئیس کل دادگستری رژیم در استان فارس آخوند کاظم موسوی ضمن اعلام این خبر تأکید کرد

 که کشف این محموله با توجه به تعداد سلاحهای مکشوفه و اهداف ضدامنیتی معاندین پرونده،

به‌صورت ویژه و با حساسیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط

کشف سلاح حین ورود به کشور به نقل از سرکرده سپاه پاسداران در آذربایجان غربی

وحشت رژیم از وجود هر نوع سلاح در دست مردم!