مجلس ارتجاع کلیات طرح دو فوریتی تعلیق پروتکل الحاقی افزایش میزان غنیسازی و محدودیت بازرسی را تصویب کرد

اندازه متن
Aa Aa

مجلس ارتجاع کلیات طرح دو فوریتی تعلیق پروتکل الحاقی افزایش میزان غنیسازی و محدودیت بازرسی را تصویب کرد

مجلس ارتجاع در واکنش به کشته شدن فخری‌زاده

کلیات طرح دوفوریتی تعلیق پروتکل الحاقی

افزایش میزان غنی‌سازی و محدودیت بازرسی را تصویب کرد

کریمی قدوسی:

رأی به طرح خروج از پروتکل الحاقی

کوبیدن آخرین میخ بر تابوت برجام است

تلویزیون رژیم ۱۱ آذر ۹۹

گوینده: مجلس با رأی قاطع کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد

قالیباف: پایان رأی‌گیری تصویب شد [شعار مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل در مجلس]

قالیباف: در حقیقت مجلس این پیغام را داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده

گوینده: نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران را آغاز کردند بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون دسترسیهای نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. . . . . .

گوینده: مجلس هم‌چنین وظایفی برای سازمان انرژی اتمی تصویب کرد تولید سالانه حداقل ۱۲۰ کیلو گرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو و تأمین نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد