ابراز تاسف آلمان از خروج آمریکا ازپیمان آسمان باز-جهان درهفته ای که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

ابراز تاسف آلمان ا زخروج آمریکا از پیمان آسمان باز-جهان درهفته ای که گذشت

ابراز تاسف آلمان از خروج آمریکااز پیمان آسمان باز  ،

۶ ماه پس از آنکه دونالدترامپ اعلام تمایل کرده بود کشورش از پیمان نامه آسمان باز خارج شود ،

سرانجام روز یکشنبه هفته گذشته آمریکا رسما از این پیمان خارج شد ،

خروج آمریکاباعث اعلام تاسف آلمان ا زاین اقدام شد ،

گزارشی از سایت رادیو المان ایالت متحده دیگر عضو پیمان آسمانهای باز نیست  ،

وزیر خارجه آلمان ضمن تاکید بر اینکه کشورش به این پیمان پایبند است ،

خواهان تلاش بیشتر برای جلب اعتماد کشورها به یکدیگر شد ،

روزیکشنبه ۲۲ نوامبر دوم آذرماه هایکوماس ضمن ابرز تاسف اعلام کرد  ،

که آلمان به این پیمان پایبند خواهد بود وزیر خارجه آلمان هم چنین اظهار داشت ،

که کشورش خواستار مدرنیز ه کردن کنترل جنگ افزارهای متعارف د ر اروپا است  ،

او تصریح کرد اگر بخواهیم برای چالشهای صلح و امنیتی د ر این قرن آماده باشیم  ،

باید معاهدات چند جانبه موجود را به روز کنیم و سازوکارهای تازه ای برای ایجاد اعتماد بوجود بیاوریم  ،

بریتانیا وفرانسه هم بر تعهد خود بر این توافق نظامی تاکید ورزیدند  ،

روسیه نیز گفته است تا زمانیکه دیگر اعضای این پیما ن بر آن پایبند باشند از آن خارج نخواهد شد ،

دونالد ترامپ ۶ ماه پیش تمایل کشورش به خروج از پیمان نامه آسمانهای باز را اعلام کرده بود  ،

و روز یکشنبه این اقدام را عملی کرد  ،

توافق نامه ای برای ایجاد اعتماد بین شرق وغرب ،

این پیمان سال ۱۹۹۲ به امضای کشورهای عضو پیمان اتلانیتک شمال ناتو  ،

واعضای پیمانهای نظامی ورشو برهبری اتحاد جماهیرشوروی سابق رسید  ،

و از سال ۲۰۰۲ میلادی اجرایی شد ،

بر اساس آن ۳۴ کشور عضو مجازند درحریم هوایی یکدیگر پروازهای شناسایی انجام دهند  ،

هدف اصلی این توافق ایجاد اعتماد بین شرق وغرب پس از پایان جنگ سرد ،

و ایجاد شفافیت د رکنترل جنگ افزارها و جابجایی نیروهای نظامی بود ،

ترامپ بیشتر د رتوجیه کشورش گفته بود روسیه به تعهدات خود در این پایبند نیست ،

کارشناسان معتقدند که دولت ترامپ بهانه تراشی کرده است  ،

زیرا نیازی به این پروازها ندارد  ،

و برای این منظور از ماهواره های پیشرفته استفاده میکند ،

ایالت متحده د ردوران ریاست جمهوری ترامپ ،

به توافق نامه های بین المللی متعددی از جمله توافق هسته ای با ایران ،

توافق نامه ی آب وهوایی پاریس و پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای  ،

میان برد آی ان اف پشت کرده است اکنون همه نگاهها متوجه جو بایدن رئیس جمهوری آینده آمریکا است
ادامه جنگ درسوریه

جابجایی ابرمیلیادرها در جدول رده بندی جهانی
شرکت های هواپیمایی هم چنان درمسیر ورشکستگی
مهار کرونا در نیوساوت و لزاسترالیا
استمرار حمایت آمریکا از افغانستان
یک معترض آلمانی با خودرو به ورودی ساختمان دفتر مرکل کوبید
بهبود وضعیت شاخص سهام دربازار مالی آمریکا
دهه ها پس ا زپایان جنگ سرد، فرهنگ آن هم چنان ادامه دارد

مطالب مرتبط

بیانیه سران کشورهای عضوپیمان ناتو-محکومیت بی ثبات کردن منطقه وتروریستی رژیم

وزیر خارجه انگلستان: با آمریکا درباره تهدیدهای افزایش یافته رژیم ایران ارزیابی مشترکی داریم