اندازه متن
Aa Aa

گرامیداشت مبارزان و مجاهدان راه آزادی ایران، استاد محمد ملکی، مادر بزرگوار فرزانه‌سا و مجاهد کبیر حمید اسدیان

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر محمد ملکی

آن یار پاکباز!

 

 

گرامیداشت مبارزان و مجاهدان راه آزادی ایران، استاد محمد ملکی، مادر بزرگوار فرزانه‌سا و مجاهد کبیر حمید اسدیان