اندازه متن
Aa Aa

شعار تظاهرکنندگان عراقی در استانهای جنوب: یا علی این انقلابی است علیه مزدوران رژیم ایران ـ ۶دی۹۹

ناصریه ـ میدان حبوبی: تظاهرات قیام‌کنندگان عراقی در استانهای بپاخاسته جنوب

شعار تظاهر کنندگان شورشگر عراقی: یا علی این انقلابی است علیه مزدوران رژیم ایران

قیام‌کنندگان عراقی در استانهای نجف، کربلا، واسط و میسان با برگزاری تظاهرات

بر استمرار قیام علیه مزدوران و دم و دنبالچه‌های رژیم آخوندی در عراق تاکید و سرکوب تظاهرات مردمی و ترور فعالان قیام را محکوم کردند.

کربلا: یا علی، این انقلاب است، انقلابی است علیه هادی عامری، انقلابی است علیه قیس خزعلی، انقلابی است علیه مقتدی صدر

ناصریه ـ میدان حبوبی: یا علی، این انقلاب است

میسان: ای مردمبه‌پاخیزید و نگویید کاری از دستم برنمی آید به اسم دین ما را غارت کردند

نجف: ای مردم، چرا سکوت در برابر ظلم

مطالب مرتبط

تظاهرات قیام کنندگان عراقی علیه حکومت و باندهای وابسته به رژیم آخوندی و وضعیت وخیم معیشتی

تظاهرات قیام‌کنندگان عراقی در استانهای بپا خاسته جنوب

 

شعار تظاهرکنندگان عراقی در استانهای جنوب: یا علی این انقلابی است علیه مزدوران رژیم ایران