اندازه متن
Aa Aa

دادگاه بلژیک – آنتورپ – ارتباطات عارفانی با اسدالله اسدی و نقش او در توطئه ـ ۶بهمن۹۹

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی –برملا شدن اسناد و مدارک جرم-عارفانی قصد داشت بعد از توطئه تروریستی به ایران برود

به‌رغم تلاشهای وزارت اطلاعات و پنهان‌کاری شدید ارتباطات عارفانی با اسدی و نقش او در توطئه برملا می شود

کیفر خواست دادستان:

عارفانی نفر اصلی روی زمین بود که تا آخر برنامه‌ مانده بود

و باید کنترل می‌کرد که نعامی و سعدونی کارشان را خوب انجام می‌دهند یا نه

اسدی منتظر اطلاع نتیجه کار توسط عارفانی بود از عارفانی یک تلفن نوکیا با یک سیم کارت اتریشی

ضبط شده که تلفن اسدالله اسدی در آن بوده است این تلفن به هنگام دستگیری اسدی ضبط شده

و برای ارتباطات ویژه روز انفجار آماده شده بود سعدونی در دادگاه گفت شاهد بوده که اسدالله اسدی به عارفانی گفته

هر گونه ارتباطش را با او نفی کند و بگوید شماره تلفنهای اتریشی مربوط به برادرش بوده است

سعدونی: عارفانی قبل از مراسم ویلپنت، بلیط ترکیه خریده بود تا دو روز بعد از مراسم به ترکیه و از آنجا به ایران برود

وزارت اطلاعات و سرکرده مزدوران یعنی اسدالله اسدی  تلاش بسیاری کرده بودند که ارتباطات مزدور مهرداد عارفانی با وزارت اطلاعات و اسدی پنهان بماند.

خود عارفانی هم دستور داشته ضمن رعایت این امر در باز پرسی ها و دادگاه هم چنین ارتباطاتی را تکذیب کند.

اما به‌رغم همه این تلاشها، اسناد و مدارک برملا شده و کیفرخواست دادستان این ارتباطات را برملا و همه چیز را روشن می‌کند.

مهرداد عارفانی در زمان دستگیری در روز ۹تیر ۱۳۹۷ در پارکینگ سالن ویلپنت،

یک تلفن نوکیای ۱۰۵ با یک سیم کارت تلفن اتریشی با شماره ۴۳۶۵۴۳۵۹۱۴۵۶ به همراه داشته که

در آن فقط یک شماره اتریشی با نام “Dady” با شماره ۴۳۶۶۴۳۶۹۱۴۷۵ وجود داشته است.

در این دستگاه تلفن فقط یک کلمه «اکی» به‌صورت پیام اس. ام. اس نوشته شده بود اما ارسال نشده بود.

در زمان دستگیری اسدالله اسدی در آلمان در روز ۱۰تیر ۱۳۹۷،

یک تلفن نوکیای ۱۰۵ با سیم کارت اتریشی با شماره ۰۰۴۳۶۶۴۳۶۹۱۴۷۵

یعنی همان شماره ای که روی تلفن عارفانی بوده به همراه داشته است.

در این تلفن هم فقط یک مخاطب با نام A. HOD با شماره تلفن ۴۳۶۵۴۳۵۹۱۴۵۶ ۰۰

وجود داشته که همان شماره تلفن اتریشی مهرداد عارفانی در زمان دستگیری بوده است.

این دو تلفن برای ارتباطات ویژه در مورد انفجار در ویلپنت تهیه و آماده شده بوده است

سعدونی می‌گوید تلفنهای مشابه و سیم کارتهای مشابه اتریشی توسط اسدی در اختیار او نیز قرار گرفته بود.

به این ترتیب هم نوکیای ۱۰۵ و هم سیم کارت اتریشی داخل آن توسط اسدی تهیه و در اختیار عارفانی قرار گرفته است.

طبق گزارشهای شهود عینی از گردهمایی ۹تیر، برخلاف معمول در صندلیهای انتهای سالن نشسته و فضای مضطربی داشته است.

دادستانی بلژیک در کیفرخواست خود که روز ۲۷نوامبر ۲۰۲۰ در جلسه دادگاه ارائه کرد نقش عارفانی را به این ترتیب مطرح می‌کند:

. . . عارفانی باید کنترل می‌کرد که نعامی و سعدونی کارشان را خوب انجام می‌دهند یا نه.

نفر اصلی روی زمین که تا آخر برنامه هم مانده بوده مهرداد عارفانی بوده و اسدی منتظر اطلاع نتیجه کار توسط عارفانی بوده است.

علاوه بر نوکیای۱۰۵، در بازرسی از خانه مهرداد عارفانی یک دستگاه تلفن آلکاتل هم ضبط می‌شود که از آن برای ارتباط با اسدالله اسدی استفاده میکرده است.

بازخوانی دستگاه نشان می‌دهد که در این دستگاه سیم کارتی با شماره تلفن انگلستان ۴۴۷۹۳۰۱۲۴۷۶۱ بوده است. . .

در حافظه این دستگاه، شماره تلفن اتریش ۴۳۶۷۷۶۱۷۹۷۶۱۹ تحت عنوان  ‘dadash’ ذخیره شده بود

در خانه عارفانی چند یاداشت به خط عارفانی ضبط شده است که شماره تلفن اتریشی اسدالله اسدی

با شماره ۰۰۴۳۶۷۷۶۱۷۹۷۶۱۹ در آن ثبت است،

این همان شماره تلفنی است که در دستگاه تلفن آلکاتل عارفانی نیز بوده است.

در این اسناد شماره تلفنهایی انگلیسی که مهرداد عارفانی از آن استفاده میکرده نیز وجود دارد.

او به‌طور حساب شده از سیم کارتهای انگلیس استفاده میکرده است که برخلاف سایر کشورهای اروپایی برای خرید نیاز به ارائه کارت شناسایی ندارد و

هویت دارنده سیم کارت ثبت نمی‌شود و کنترل آن برای پلیس مشکلتر است.

شیوه کد کردن شماره تلفنها که عارفانی به‌کار می‌برده همانست که سعدونی و نعامی هم استفاده میکرده‌اند:

در یادداشتهای زیر شماره تلفن اتریشی اسدالله اسدی به‌نام داداش و شماره تلفنهای انگلیسی دیده می‌شود

سعدونی روز ۳نوامبر ۲۰۲۰ در دادگاه گفت که شاهد بوده است

در زمان رفتن آنها به دادگاه برای تمدید زمان بازداشتشان که دو ماه یکبار صورت می‌گرفته،

اسدالله اسدی به مهرداد عارفانی گفته هر گونه ارتباطش را با او (اسدی) نفی کند و بگوید شماره تلفنهای اتریشی مربوط به برادرش بوده است

سعدونی هم‌چنین گفته است مهرداد عارفانی قبل از مراسم ویلپنت، بلیط مسافرت به ترکیه خریده بوده

و قصد داشته که ۲روز بعد از این مراسم به ترکیه رفته و از آنجا به ایران برود.

عارفانی در صحبت با نعامی در ۲اوت ۲۰۱۸ که مورد شنود پلیس قرار گرفته، گفته است چون مادرش در حال مرگ بوده قصد داشته به ترکیه برود.

مطالب مرتبط:

دادگاه بلژیک – آنتورپ – محاکمه اسدالله اسدی – جمع آوری اطلاعات گردهمایی بزرگ در سال ۹۷ توسط مهرداد عارفانی

دادگاه بلژیک – آنتورپ؛ محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، برملا شدن اسناد و مدارک جرم، سفرهای مزدور سعدونی به ایران و ارتباطاتش با وزارت اطلاعات

دادگاه بلژیک – آنتورپ – ارتباطات عارفانی با اسدالله اسدی و نقش او در توطئه