واکنش رحمانی فضلی وزیر کشور نسبت به خشم و اعتراض علیه تاخیر رژیم در تهیه واکسن کرونا

اندازه متن
Aa Aa

واکنش رحمانی فضلی وزیر کشور نسبت به خشم و اعتراض علیه تاخیر رژیم در تهیه واکسن کرونا ـ ۷دی۹۹

واکنش جنون‌آمیز رحمانی فضلی از سرکردگان کشتار در قیام آبان ۹۸

نسبت به خشم و اعتراض عمومی علیه تأخیر جنایتکارانه رژیم در تهیه واکسن کرونا

رحمانی فضلی: این فضاسازی که فشار بیاورند و افکار عمومی که واکسن تهیه بشود در جهت تحریک احساسات عمومی و عواطف عمومی

از خارج از کشور ساپورت شده بود

رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم ۶دی ۹۹

این فضاسازی که به‌هرحال الآن دارد انجام می‌شود بیشتر من دیدم تلویزیون یک برنامه خوبی را پخش کرد

این‌که مثلاً فشار بیاورند و افکار عمومی که واکسن تهیه بشود

سه چهارم این برنامه‌های فضای مجازی در جهت تحریک احساسات عمومی و عواطف عمومی

دقیقاً از خارج از کشور ساپورت شده بود حمایت شده بود و مطرح می شد ما باید این فضاها را در نظر بگیریم

ولی آنچه مهم است این است که تلاش واقعاً این هست که ما با صحت بالا و درجه اطمینان بالا تهیه بشود

مطالب مرتبط

دروغگوهای ننگین – رحمانی فضلی وزیر کشور نظام ولایت فقیه – ۱۹ خرداد ۹۹

اعتراف وزیر کشور آخوند روحانی به نارضایتی‌های انباشته مردم