بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱دی۱۳۹۹ – ۸، ۹ و ۱۰ژانویه۲۰۲۱

اندازه متن
Aa Aa

بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱دی۱۳۹۹ – ۸، ۹ و ۱۰ژانویه۲۰۲۱

همیاری بیست و پنجم با سیمای آزادی

روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه نوزدهم، بیستم و بیست و یکم دی ماه

برابر با هشتم، نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۱ برگزار میشود.

حضور و مشارکت ارزشمند و کمکهای هموطنان

در این حماسه همبستگی در خدمت قیام مردم ایران و شورشگران برای آزادی است.

همیاری بیست و پنجم با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه نوزدهم، بیستم و بیست و یکم دی ماه برابر با هشتم، نهم و دهم ژانویه ۲۰۲۱

مطالب مرتبط

بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱دی ماه۱۳۹۹

بیست و پنجمین برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱دی۱۳۹۹ – ۸، ۹ و ۱۰ژانویه۲۰۲۱