آغاز واکسیناسیون سراسری در اتحادیه اروپا-جهان در هفته ای که گذشت

اندازه متن
Aa Aa

آغاز واکسیناسیون سراسری در اتحادیه اروپا – جهان درهفته ای که گذشت

آغاز واکسیناسیون سراسری در اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا در روز یکشنبه هفتم دیماه  ،

طرح هماهنگی واکسیناسیون سراسری برای مبارزه با بیماری کوید ۱۹ را آغازکرد.

اتحادیه اروپا واکسیناسیون سراسری را آغاز کرد.

اورسلا خوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که واکسن فایزر بی منتک به ۲۷ کشور عضو اتحادیه تحویل داده شده است

او این برنامه سراسری را لحظه اتحاد نامید و گفت این آغاز عبور سخت میخواهد.

در برنامه واکسیناسیون سراسری اتحادیه اروپا ۴۴۶ میلیون نفر واکسن دریافت خواهند کرد ،

برخی کشورها واکسینا سیون را از روز شنبه ۲۶ دسامبر ۶ دیماه آغاز کرده اند ،

و گفته اند آماده نیستند یک روز دیگر منتظر بمانند ،

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا این تاریخ ۱۴ میلیون نفر به کرونا مبتلا شده اند ،

تدروس آد هانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت میگوید ،

که با گسترش بیماری کوید ۱۹ این آخرین بار نیست  ،

که جامعه بشری بایک پاندومی مهیب روبرو میشود  ،

او در پیام ویدئویی به مناسبت اولین روز جهانی پیش گیری از اپیدمی گفت  ،

تاریخ به ما می آموزد که بشر با بیماریهای همه گیری گوناگونی سرو کاردارد  ،

او افزود پاندیمی ویروس کرونا را کارشناسان پیش بینی کرده و به جهانیان هشدارداده بودند  ،

اما هشدار آنها مورد توجه قرار نگرفت  ،

به اعتقاد رئیس سازمان بهداشت بسیارکوته فکرانه است  ،

اگر جهان در راه مقابله با بیماری کنونی سرمایه گذاری کند اما بفکر خطر های آینده نباشد

شروع واکسیناسیون در آمریکای لاتین ،

در حالیکه دیکتاتوری حاکم بر ایران هم چنان از خرید واکسن کرونا و واکسیناسیون مردم خود داری میکند  ،

کشورهای امریکای لاتین برغم وضعیت اقتصادی  ،

نا بسامانی که دارند عملیات واکسیناسیون کرونا را شروع کردند

 

شروع واکسیناسیون در امریکای لاتین
توافق نهایی انگلستان و اتحادیه اروپا پس از برگزیت
ویروس جهش یافته کرونا چیست
بمباران تاسیسات نظامی اسد در شهر مصییاف
وضعیت اسفبار پناهجویان در بوسنی
ایتالیا کشف اغذیه فروشی با منوی غذای دوران رم باستان

مطالب مرتبط

ادعای تلاش برای تهیه واکسن کرونا از سه طریق – از دروغ تا واقعیت

واکسن نیست؛ نفس نیست؛ گلوله هست و اعدام و دروغ