پاره کردن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی و شعارنویسی بر در و دیوار شهرها

اندازه متن
Aa Aa

پاره کردن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی و شعارنویسی بر در و دیوار شهرها ـ دوشنبه ۱۵دی۱۳۹۹

پاره کردن عکس منحوس قاسم سلیمانی

ای قاسم سلیمانی ،عراقی من هستم من

ای قاسم سلیمانی ،لعنت بر روحت