شهادت دادن خانواده‌های شهدا در مورد دژخیم حمید نوری- ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به بازتاب شهادت دادن خانواده‌های شهدا در مورد دژخیم حمید نوری در توئیتر

در آن زمان من درخواست داده بودم که به زندان رشت منتقل شوم، حمید نوری به من گفت

تا زمانی که همکاری نکنی انتقال خبری نیست چون شما اتهامتان را هواداری از سازمان ذکر می‌کنید و سرموضع هستید».

دوبار به‌خاطر ورزش جمعی ما را به اتاق موسوم به گاز بردند که هیچ روزنه‌ای نداشت که بعد ازشهادت دادن خانواده‌های شهدا در مورد دژخیم حمید نوری- ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

یکی دو ساعت  به‌خاطر عرق زیاد زیرپای ما خیس شده و آب جمع می‌شد که با اعتراض و فریاد و

درزدن مستمر در را باز کردند. در این هنگام تونلی از دژخیمان درست می‌کردند که

ناصریان و عباسی و لشکری در ابتدایش بودند و اتهام ما را می‌پرسیدند. همین که

می‌گفتیم هوادار مجاهدین، با مشت و کابل و چوب ما را می‌زدند و به پاسداران و دژخیمان بعدی پاس می‌دادند.

هم‌چنین به‌خاطر ورزش جمعی در فروردین ۶۶ دوازده نفر از مجاهدین را برای تجدید محاکمه به اوین بردند و به ما حکم شلاق و کابل دادند که در گوهردشت توسط ناصریان و لشکری و عباسی و شکنجه‌گران دیگر اجرا شد.

در بهار۶۷ ناصریان و عباسی نزد ما آمدند و گفتند کسی که اتهامش را مجاهد می‌گوید باید منتظر باشد تا تعیین تکلیفش کنیم.

روز ۸مرداد ساعت ۱۲۲۰ از دریچه کوچکی دیدم پاسدار لشکری و عباسی زندانیان را چشم بسته به سمت در خروجی هواخوری برده و بعد وارد سوله کردند که بعداً فهمیدم آنها را برای اعدام برده‌اند.

صبح ۱۰مرداد عباسی آمد در سلولها را باز کرد و گفت همه چشم‌بند بزنند بیایند وسط راهرو بعد ما را به صف کرد و آورد توی راهرو اصلی که ابتدای آن داوود لشکری پشت یک میز کوچک نشسته بود

مطالب مرتبط

پذیرش شکایت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در دادگاه انتاریو – ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت (شماره ۲) شهادت دادن مجاهدین اشرف۳ در مورد دژخیم حمید نوری