غلامرضا تختی قهرمانی که در آستان پلیدان تا جاودانه قامت خم نکرد

اندازه متن
Aa Aa

غلامرضا تختی قهرمانی که در آستان پلیدان تا جاودانه قامت خم نکرد

غلامرضا تختی حتی در مرگ خود نیز در سراسر ایران شور جنبش و خروش آزادی برانگیخت.

سالگرد جهان پهلوان غلامرضا تختی

امروز ۱۷ دی ماه سالگرد جهان پهلوان تختی ست. اسطوره ای که اسمش در اوج قله جامعه ورزشی ایران همچنان می درخشد. و یادش همراه با خاطره نامدارترین قهرمانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران همیشه جاوید است.
این برنامه به گرامیداشت جهان پهلوان تختی اختصاص دارد.

به یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش

فواره های فخر به یادت بلند، ای قامت فروتن ایران، ای چهره صمیمی مردم، ای یل، یل زمانه
تعریف واژه شرفی، پولاد پیکرش، پولاد عزم و همت ایران بود، در سینه ستبر و فراخش، در پرچمی که بافته ز ابریشم و سرشت، با تندباد خشم و صلابت، مهر و وفای خلق، به جولان بود.
این گونه در نهایت و فرجام پهلوان، در راه زندگانی فردای مردمان، بر آستان مرگ زانو به خاک زد
اما در آستان پلیدان، تا جاودانه قامت چون کوه خم نکرد، تختی نمرده است.

پیام برادر مجاهد مسعود رجوی بمناسبت سالروز شهادت جهان پهلوان تختی

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران و بیاد جهان پهلوان تختی و همه ی ورزشکاران شهید، اسیر و تحت ستم خمینی

هموطنان عزیز، ورزشکاران جوانمرد و آزاده ی ایران، قهرمانان مجاهد و مقاوم در پانزدهمین سالگرد فقدان جهان پهلوان تختی خاطره ی او را که به راستی مظهر و شهید رادمردی، سلامت، سربلندی و شرف ملی و میهنی ما بود گرامی می داریم.
جهان پهلوان تختی نه تنها در حیات خود با اخلاق و جوانمردی و روحیه مبارز و ملی و مهارت فوق العاده ورزشی اش بارها پرچم ایران را در همه نقاط جهان به اهتزاز درآورد، بلکه حتی در مرگ خود نیز در سراسر ایران شور جنبش و خروش آزادی را برانگیخت.
و به این ترتیب خلق قهرمان ایران در بحبوحه خفقان آریامهری، یک دل و یک صدا در سوگ قهرمان قهرمانان

به منزله یکی از نامدارترین شهدای ملی ایران بپاخاست و بر کاخ دیکتاتوری حاکم لرزه انداخت.

مطالب مرتبط

کانون شورشی گلستان-گرامیداشت شهدای قیام ۹۶ بر مزار جهان پهلوان تختی

به یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی

رخداد ـ زجرکش کردن مردم با گازهای سمی!