غنی سازی ۲۰ درصد باج گیری در بستر یک قمار وعلت راه اندازی-روی خط

اندازه متن
Aa Aa

غنی سازی ۲۰ درصد باج گیری در بستر یک قمار وعلت راه اندازی-روی خط۱۷دی۹۹

سلام ووقت همگی بخیر در خدمتتون هستیم با روی خط ونگاهی به رسانه های مقاومت ،

اگر طی چند روز اخیر موضع گیریهای مهرهای رژیم را دنبال کرده باشید چندین تبلیغ در رابطه با غنی سازی اورانیوم شده و خیلی ها این سئوال را مطرح میکنند که چرا رژیم به این خودکشی دست زده و این قدرهم حول غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم تبلغ میکند

سایت مجاهد درسخن روز با عنوان غنی سازی ۲۰ درصد باج گیری در بستر یک قمار به این موضوع پرداخته

د راین مقاله ابتدا نگاهی دارد به موضع گیریهای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم و ربیعی سخن گوی دولت روحانی که اعلام کرده بودند که دستور راه اندازی غنی سازی ۲۰ درصد را شروع کرده اند و بعد این سئوال را مطرح کرده که چنین موردی که نقض جدی برجام محسوب میشود را چرا رژیم انجام داده است.

در این مقاله توضیح میدهد که در قبال این اقدام رژیم دو تفسیر و دو نگاه وجود دارد عده ای مدعی هستند که سیاست فشار حداکثری امریکا در قبال رژیم شکست خورده و اگر امریکا این کار را نمی کرد رژیم هم به تعهداتش پایبند می بود و غنی سازی را شروع نمی کرد عده ای هم معتقد هستند که رژیم میتواند براحتی در عرض چند روز به غنی سازی ۲۰ درصد برگردد و مسیرش را به سمت بمب سازی هموار بکند و همین موضوع نشان میدهد که برجام یک تعهد ناقص بوده وباید یک اقدامات بیشتری علیه رژیم انجام بگیرد و فشار حداکثری هم افزایش پیدا بکند.

برای پاسخ به این سئوال که واقعیت چیست و کدامیکی از این تفسیرها درست هستند

باید به وضعیت رژیم در این شرایط نگاه کرد و اینکه رژیم درچه وضعیتی و از چه موضعی دست به این کار زده

آیا از موضع اقتدار هست بقول خودش یا ازموضع ضعف و درماندگی

وقتی که به صحبتهای کارشناساهای رژیم و رسانه های حکومتی نگاه میکنیم.

سراسر ضعف واستیصال در آن موج میزند

از جمله اینکه روحانی مدعی شده در این شرایط پیچیده وبحرانی باید تکلیفش را با جهان روشن بکند

و در موارد دیگری که درروزنامه های حکومتی آمده  ،

که دچار بن بست و استیصال شدیم و در سوریه صدها سنگر ومقر رژیم بمباران میشود افرادی ازنظام را میکشند.

مطالب مرتبط

واکنشهای بین المللی به باجگیری اتمی و شروع غنی سازی ۲۰درصدی توسط رژیم ایران

غنی‌سازی۲۰درصد، باج‌گیری در بستر یک قمار