اندازه متن
Aa Aa

مریم رجوی : منع خرید واکسن کرونا توسط خامنه‌ای جنایتکار، قتل‌عام عمدی مردم ایران است . ۱۹دی۹۹

  واکسن حق مردم است.در حالیکه جانباختگان کرونا در ایران به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد،

امروز خامنه‌ای گفت وارد کردن واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه ممنوع است.

او با تلفات کلان می‌خواهد در برابر قیام‌های بنیان‌کن مردم سد ببندد. کرونا متحد خامنه‌ای جنایتکار علیه مردم ایران است.

اعلام منع ورود ۱۵۰هزار واکسن فایزر توسط هلال احمر خامنه‌ای به قیمت جان مردمو قتل‌عام عمدی آن‌هاست.

واکسن حق مسلم بیماران و مردم ایران است. در برابر اقدام جنایتکارانه خامنه‌ای به اعتراض برخیزید.

منع خرید واکسن توسط خامنه‌ای، جنایت علیه بشریت است.

او مسئول کشتار هزاران تن از هموطنان محروم و ستمدیده در قربانگاه کروناست.

جامعه جهانی باید این جنایت را قویا محکوم و رژیم را وادار کند موانع وارد کردن واکسن را برطرف کند.

مطالب مرتبط

بازتاب پیام خانم مریم رجوی – به تعویق انداختن خرید واکسن توسط رژیم یک سیاست جنایتکارانه است

مریم رجوی: منع خرید واکسن کرونا توسط خامنه‌ای جنایتکار، قتل‌عام عمدی مردم ایران است

مریم رجوی : منع خرید واکسن کرونا توسط خامنه‌ای جنایتکار، قتل‌عام عمدی مردم ایران است