بیست و پنجمین همیاری – گفتگو با جمعی از زندانیان هوادار مجاهدین شاهدین قتل عام ۶۷ – ۲۱دی۹۹

اندازه متن
Aa Aa

گفتگو با جمعی از زندانیان هوادار مجاهدین شاهدین قتل عام ۶۷ – بیست و پنجمین همیاری – ۲۱دی۹۹

تماس های هموطنان از داخل و خارج کشور

مشهد

سیمای آزادی چراغ راهنمای قیام‌آفرینان. مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی. گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مرگ بر دیکتاتوربیست و پنجمین همیاری – گفتگو با جمعی از زندانیان هوادار مجاهدین خلق ایران – ۲۱دی۹۹

کرمانشاه

در بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی هستیم. سیمای آزادی صدای شورش و قیام. کرمانشاه همراه با سیمای آزادی هستیم

قزوین

همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

تهران

سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران، در اوج سرکوبهای رژیم آخوندی صدای مردم ایران است .ما هم به همیاری ۲۵ می‌پیوندیم

همیاری و گلریزان ایرانیان برای سیمای آزادی

از تمام هواداران به‌خصوص هموطنان خارج از کشور می خواهیم به سیمای آزادی صدای مردم آزادیخواه ایران کمک کنید که همیشه روشن بماند

تبریز

سیمای آزادی چراغ روشنایی بخش خانه‌ها ی ما صدای آزادی مردم ایران می‌باشد در همیاری۲۵ با شما هستیم

همیاری با سیمای آزادی جشن آزادی و فردای روشن میهن عزیز مان ایران است که سیمای آزادی نوید می‌دهد ما هم با شما هستیم

سیمای آزادی صدای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی ما هم با همیاری ۲۵میپیوندیم

تهران

درهمیاری ۲۵ به شما می‌پیوندیم. خامنه‌ای منتظر باش که مشت را با مشت و گلوله را با گلوله جواب بدهیم. کانون شورشی سیمای آزادی. مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر خامنه‌ای

سیمای آزادی چراغ راهنمای قیام‌آفرینان

سیمای آزادی تنها صدایی است که می تواند به مردم ایران کمک کند. زیرا بدون سانسور است و تبلیغاتی نیست. ما باید این صدا را همیشه زنده نگاه داریم. من همیشه به این تلویزیون ملی کمک می کنم. انشالله آزادی هرچه سریعتر به ایران بازگردد. دیکتاتوری برای حفظ حاکمیت خودش دست به هر جنایتی می زند

مطالب مرتبط

پیام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در زندان اوین به‌مناسبت پرواز دکتر محمد ملکی

حمایتهای شورانگیز هموطنان در بیست و پنجمین همیاری با سیمای آزادی در شهرهای میهن