گزارش پایانی بيست و پنجمین همیاری ملی با سیمای آزادی – قسمت اول۴-۱

اندازه متن
Aa Aa

گزارش پایانی بيست و پنجمین همیاری ملی با سیمای آزادی – قسمت اول۱

 

گزارش پایانی بيست و پنجمین همیاری ملی با سیمای آزادی – قسمت اول۲

گزارش پایانی بيست و پنجمین همیاری ملی با سیمای آزادی – قسمت اول۳

خواهر مجاهد زهرا مريخي مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران،

با تبريك به مناسبت برگزاري موفقيت آميز بيست و پنجمين گلريزان همياري،

از عموم شركت كنندگان در اين همياري، بخصوص زنان و مردان شورشي از نقاط مختلف ايران كه با پذيرش بيشترين مخاطرات با سيماي آزادي تماس گرفتند، قدردانی كرد.

و گفت: شما در اين كهكشان بيادماندني فراتر از همياري با سيماي آزادي، با شعارهاي مرگ بر خامنه اي، درود بر رجوي، خشم و انزجار مردم از رژيم ضد بشري آخوندي و حمايت فراگیر مردمی از مجاهدين و رهبری  مقاومت  را به نمايش گذاشتيد .

و به مظهر اراده عمومي و همبستگي ملي براي سرنگوني اين رژيم تبديل كرديد.

از فرهاد تبدار در كرج تا بهنام شورشي در دماوند از دختران رزم آور در تهران و قم و مشهد و شيراز تا جوانان شورشگر در سراسر ايران همه يك پيام داشتند، با تمام وجود و امكاناتشان آماده كارزار بزرگ سرنگوني هستند.

مسئول اول سازمان مجاهدين با درود به اشرف نشانها در سراسر جهان كه علاوه بر حمايتهاي سياسي و عملي و معنوي،

برغم شرايط بسيار سخت اقتصادي ناشي از كرونا و تعطيل بسياري از مشاغل، فعالانه و سخاوتمندانه و با پذيرش بسياري از محدويتها براي زندگي شخصي خودشان كمكهاي خود را تقديم سيماي آزادي كردند،

تا صداي كانونهاي شورشي و جوانان قيام آفرين و مردم محروم باشد، گفت آنها نشان دادند .

كه هواداران مجاهدين و خانواده بزرگ مقاومت در خارج از كشور در پي رفاه و آسايش بيشتر و غرق شدن در ارزشهاي بورژوازي نیست ،

بلكه به مثابه جبهه پشتيبان سياسي و مالي اين مقاومت سترگ و سراسري به وظايف خود عمل ميكند.

گزارش پایانی بيست و پنجمین همیاری ملی با سیمای آزادی – قسمت اول۴

 

مطالب مرتبط

بیست و پنجمین همیاری – گفتگو با مهدی ابریشمچی – ۲۲دی۹۹ –  قسمت اول و دوم

طنین تولدی نو