فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

کانونهای شورشی-تهران

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند

مریم رجوی: به‌پا خیزید که آزادی و آینده از آن شماست شورشگران پیروز میدان‌اند.

اهواز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

تهران

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

خورموج (بوشهر)

مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی

ایرانشهر

ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام

همدان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

رشت

مرگ بر خامنه‌ای

دررود نیشابور

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

فومن

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

بروجرد-کانونهای شورشی

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

بجنورد

بسیجی، سپاهی داعش ما شمایی

ایرانشهر

کرونای ولایت عامل قتل ملت

قزوین

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام‌اند

مرگ بر خامنه‌ای روحانی عامل کرونا و ویرانی – خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

مشهد

آخوند باید گم بشه، تا کرونا کم بشه – مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

 

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها با شعار؛ ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند – مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی