به آتش كشيدن ۶ پايگاه بسيج سركوبگر و تصوير جلاد قاسم سليمانی، پاسخ فرزندان ايران به سرکوب جوانان جویای کار در بهبهان

اندازه متن
Aa Aa

به آتش كشيدن ۶ پايگاه بسيج سركوبگر و تصوير جلاد قاسم سليمانی،

پاسخ فرزندان ايران به سرکوب جوانان جویای کار در بهبهان

به آتش كشيدن-همدان – کانون شورشی ۶۱۸

تهاجم به پایگاه بسیج سرکوبگر کانون شورشی ۶۱۸

تهران – کانون شورشی ۷۴۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

تهران – کانون شورشی ۳۵۰

به آتش كشيدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

تهــران – کانون شورشی ۱۱۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

مشهد – کانون شورشی ۳۰۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

مشهد – کانون شورشی ۴۱۲

به آتش كشيدن  پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران ضدامام باقر

همدان – کانون شورشی ۲۱۵

به آتش کشیدن تصویر قاسم سلیمانی قاتل مجاهدان اشرفی و مردم ایران و عراق و سوریه

بهبهان – تجمع اعتراضی جوانان شهرویی

تجمع اعتراضی جوانان شهرویی در مقابل پالایشگاه بید بلند ۲ در اعتراض به بیکاری و مقابله با مزدوران سرکوبگر.

یکی از جوانان فریاد می‌زد:

در شرکتی که مسئول حاضر نیست با… . باید به گلوله بسته شود… . ننگتان. شرمتان. حقمان را می‌گیریم بدانید اگر نمی‌دانید…

جمعیت: شهرویی اتحاد شهرویی اتحاد

شرف نداری شرف نداری

جمعیت: بی‌شرف بی‌شرف

مطالب مرتبط

 

به آتش کشیدن مراکز سرکوب سپاه و بسیج توسط کانون های شورشی

تهاجم و به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر در شهرهای همدان، تهران و مشهد و تجمع اعتراضی جوانان در بهبهان