تظاهرات کشاورزان ستمدیده شرق اصفهان دراعتراض به سرقت آب توسط آخوندها و سپاه پاسداران

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات کشاورزان ستمدیده شرق اصفهان دراعتراض به سرقت آب توسط آخوندها و سپاه پاسداران

اصفهان –۲۷دی ۹۹

تظاهر کنندگان: نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

راهپیمایی کشاورزان اصفهان ۲۷دی۹۹ـ میدان خوراسگان

تظاهر کنندگان: اگرمسئول ندارید برید قبرس بیارید

روز شنبه ۲۷دی، کشاورزان شرق اصفهان برای پیگیری حق‌آبه خود در فلکه خوراسگان دست به تجمع اعتراضی زدند.

قابل ذکر است به‌دلیل برداشت بی‌رویه آب برای پروژه‌های سپاه، کشاورزان محروم آب مورد نیاز برای کشاورزی که منبع تأمین حداقل‌های زندگی‌شان است را، ندارند.

کشاورزان در اعتراض به محقق نشدن وعده کارگزاران رژیم، تجمع کردند و علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شعار دادند

کشاورز از وعده‌ها بیزار است- اگر مسئول ندارین برین قبرس بیارین

نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی و تظاهرات سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف – در یک نگاه

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان با شعار نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب