سخنان پایانی مریم رجوی در بزرگداشت قهرمان ملی، سرهنگ خلبان بهزاد معزی

اندازه متن
Aa Aa

سخنان پایانی مریم رجوی در بزرگداشت قهرمان ملی، سرهنگ خلبان بهزاد معزی

جلسه فوق العاده شوراي ملي مقاومت ایران

در كشورهاي مختلف جهان با مجاهدين در اشرف ۳

با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

گراميداشت قهرمان ملي در شب هفتم جاودانگی

پوريا و عقاب ارتش و سرمشق نه شاه نه شيخ

مطالب مرتبط:

سخنان مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت درباره قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی

بزرگداشت قهرمان ملی، سرهنگ خلبان بهزاد معزی