تهران – شعار غارت شدگان بورس در تهران: ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما

اندازه متن
Aa Aa

تهران – شعار غارت شدگان بورس در تهران: ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما

 فریاد اعتراض غارت شدگان بورس در تهران علیه فریب و چپاول حکومتی

اعتراض غارت شدگان بورس درتهران-۳۰دی۹۹

ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما

مرگ بر روحانی

روحانی دزدی می کنه پلیس حمایت می کنه

برجامو ول کن حسن  جیب ما رو دور نزن

ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما

مطالب مرتبط:

اعتراض غارت شدگان بورس در تهران علیه فریب و چپاول حکومتی

بحران در درون رژیم در پی اعتراضات غارت‌شدگان و فضیحت و غارت حکومتی در بورس