دولت موقت راه حل جلوگیری از هرج و مرج بعد از هر انقلابی ـ آنالیز

اندازه متن
Aa Aa

دولت موقت راه حل جلوگیری از هرج و مرج بعد از هر انقلابی ـ آنالیز ـ ۸بهمن۹۹

دولت موقت ایران را شورای ملی مقاومت ایران نمایندگی می کند که با مصوبات خود و انتخاب رئیس جمهور برگزیده مقاومت این راه را هموار کرده است.

آشنایی با دولت موقت ایران در ادامه سفرمان در تاریخ ایران برای آزادی

سئوالی که ممکن است برای خیلی ها مطرح باشد این است که بعد از هر انقلاب و تغییری هرج و مرج،

و آشفتگی در پیش است، چه کسی می خواهد اوضاع را سر و سامان بدهد؟
چطور می شود شرایط را بسمت درستی هدایت کرد؟ و خلاصه راه حلی چیست ؟

دولت موقت

دولت یا حکومتی که دردوران برزخ سیاسی به منظور انتقال قدرت از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر تشکیل می شود.
و تا زمان انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن و تا اولین انتخابات،

برای تشکیل حکومت جدید عهده‌دار اور کشور است.
دولت موقت ممکن است در خارج از کشور بنیان گذاشته شود و آن هنگامی است که کشور،

در حالت اشغال خارجی یا جنگ انقلابی باشد که در این صورت دولت آزاد نامیده می شود.
از نمونه های آن دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل بود که در زمان جنگ جهانی دوم،

در لندن تشکیل شد.
و یا دولت آزاد الجزایر که در زمان جنگ داخلی با فرانسه توسط جبهه‌ی آزادیبخش الجزایر تشکیل شد

و مرکز آن قاهره بود.

در مورد مقاومت ایران

همانطور که قبلا توضیح دادیم شورای ملی مقاومت در سال ۶۰ تشکیل شد و طی سال های بعد از آن طرح و برنامه ها و مصوباتش را برای چنین دولتی تهیه و تکمیل کرده.
مثل تشکیل کمیسیون های مختلف.
اما دولت موقت نیاز به یک رئیس جمهور منتخب هم دارد. شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۷۲ دست به چنین انتخابی زد…..

مطالب مرتبط

نقش زنان پیشتاز در انقلاب و مبارزات مردم ایران- آنالیز

قتل عام ۶۷ برگ زرینی در تاریخ مبارزات مقاومت و مردم ایران علیه رژیم آخوندی- آنالیز

مریم رجوی – رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران