یک بازیگر تلویزیون رژیم ـ کی می خواهید واکسن بخرید؟ چهار ماه است همه جای دنیا شروع کرده اند، به ما وعده میدهید

اندازه متن
Aa Aa

یک بازیگر تلویزیون رژیم ـ کی می خواهید واکسن بخرید؟ چهار ماه است همه جای دنیا شروع کرده اند، به ما وعده میدهید ـ ۱۷بهمن۹۹

فریاد سحر زکریا: من خسته شدم. خسته شدم- فریاد می‌زنم. فریاد می‌زنم- فریاد می‌زنم برای مردمم- کی می‌خواهید واکسن بخرید.

آن واکسن کوفتی از هر قبرستانی که قرار است، بخرید که روی ما آزمایش بشود، بخرید، بخرید، بخرید، بیاورید بزنید به ما، ما که همینطوری وایستاده‌ایم.

خسته شدم. خسته شدم خسته شدم دیگر نمی‌خواهم، دیگر در این خراب شده بیایم، بدنم می‌لرزد که هر روز می‌خواهم این را باز کنم.

چرا چرا در این مملکت‌های دیگر، یک دانه، یک بازیگر نمی‌میرد؟ یک آدم فوتبالیست نمی‌میرد؟

یک آدم، چرا هی می‌گوئید که تئوریسین نیستیم، اصلاً چرا، آدمها چرا باید بمیرند. یک سال نشستیم منتظر کرونا گفتیم همه جهان است.

سه ماه است، چهار ماه است همه جای دنیا شروع کرده‌اند.

شما تازه هر هفته به ما وعدهٔ هفته دیگر را می‌دهید.

مطالب مرتبط

عناوین خبرهای ایران و جهان ـ جمعه ۱۷بهمن۹۹

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۱۷بهمن۹۹