روحانی ـ وقتی به فصل تابستان می رسیم واکسنهای داخلی ما هم احتمال دارد به دست برسد!

اندازه متن
Aa Aa

روحانی ـ وقتی به فصل تابستان می رسیم واکسنهای داخلی ما هم احتمال دارد به دست برسد!

آخوند روحانی:

بعد از فصل بهار وقتی به فصل تابستان می‌رسیم

انشاءالله واکسنهای داخلی ما هم احتمال دارد به دست برسد!

واکسن بر فرض که آماده باشد ۶ – ۵ماه زمان می‌برد

تا تزریق بکنیم

آخوند روحانی ۱۸بهمن ۹۹

حالا اگر همه واکسن هم فراهم باشد امکانات تزریق واکسن به‌گونه‌یی نیست که در یک روز و دو روز بشود انجام داد.

در یک کشور۸۰ و چند میلیونی مثل ایران اگر بخواهد واکسن اجرا بشود خب ۷ ماه ۸ماه ۱۰ ماه حالا سرعت بگیریم.

همه توانمان را به کار بگیریم ۵ماه ۶ماه زمان می‌برد این جوری نیست یک روزه که نیست ۵ – ۶ماه زمان می‌برد تا این واکسن بر فرض آماده باشد تا تزریق بکنیم… …

سال آینده هم امیدواریم انشاالله شرایطی فراهم بشود که ما بعد از فصل بهار وقتی به فصل تابستان می‌رسیم .

انشاءالله واکسنهای داخلی ما هم احتمال دارد واکسن پاستور حتی تو بهار به دست برسد آن واکسنی که مشترک دارد درست می‌شود .

ما زودتر بتوانیم واکسن رازی هست واکسن برکت هست اینها همه اینها انشاءالله امیدواریم که سال آینده شرایط بهتری را برای مردم ما فراهم بشوداما حتی اگر همه واکسن ها آماده بشود.

و واکسنها تزریق شود به‌دلیل این‌که خود واکسیناسیون یک زمان ۶ماه نیاز دارد

مطالب مرتبط

روحانی ـ هر چه ما نوشتیم یک چیز دیگری نوشتند، فحش ویژه دولت مخصوصاً شخص رئیس جمهور فحش باید داد

آخوند روحانی: بعد از فصل بهار… انشاءالله واکسنهای داخلی ما هم احتمال دارد به دست برسد!