مصاحبه مسعود رجوی با تلويزيون فرانسه ـ ۲۰بهمن۱۳۶۰ ـ میثاق با سردار خلق و اشرف شهیدان پس از حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰

اندازه متن
Aa Aa

مصاحبه مسعود رجوی با تلويزيون فرانسه ـ ۲۰بهمن۱۳۶۰

میثاق با سردار خلق و اشرف شهیدان پس از حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰

 

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی : در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

مصاحبه مسعود رجوی – ۳۰خرداد، پایان مشروعیت کل نظام – دی‌ماه۱۳۶۰