مسعود رجوی ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ ـ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و قیام همافران در ۱۹بهمن۱۳۵۷

اندازه متن
Aa Aa

مسعود رجوی ـ ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۳ ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و قیام همافران در ۱۹بهمن۱۳۵۷ ـ ۲۳بهمن۹۹

سخنی با پرسنل میهن‌پرست و انقلابی ارتش

به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و قیام همافران در ۱۹بهمن ۱۳۵۷

مسعود رجوی-پاریس ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۳

ما می‌خواهیم آتش را گسترش بدهیم

می‌خواهیم از این اخگر خرمنی بسازیم

خرمنی از آتش مقاومت و انقلاب  که بی‌گمان عبا و قبای ستمگران را خواهد گرفت

خواهد سوزاند و خاکستر خواهد کرد

مطالب مرتبط

سخنی با پرسنل میهن پرست و انقلابی ارتش مسعود رجوی  ۱۲اردیبهشت۶۳