واکسن تولید داخل یا یک تجارت جنایکارانه توسط نظام ـ فاجعه کرونا در ایران

اندازه متن
Aa Aa

فاجعه کرونا در ایران ـ واکسن تولید داخل یا یک تجارت جنایکارانه توسط نظام ـ ۲۵بهمن۹۹

نگاهی به ادعای نظام آخوندی در رابطه با تولید واکسن کرونا در داخل ایران

یک سال است کرونا تبدیل به یک بحران جهانی شده و تمامی کشورهای دنیا را درگیر خود کرده است.واکسن تولید داخل یا یک تجارت جنایکارانه توسط نظام ـ فاجعه کرونا در ایران

از این رو ساخت و تهیهٔ واکسن، واکسیناسیون عمومی و رایگان به مشغلهٔ اصلی دولتها تبدیل شده که

هزینه‌های کلان صرف آن می‌کنند. در این میان شرکتهای معتبر داروسازی مانند فایزر و مدرنا و آسترازنکا که واکسن‌شان تأیید سازمان بهداشت جهانی را دریافت کرده، با توجه به این‌که سفارش واکسن از سوی کشورهای مختلف از این شرکتها هر روز بالاتر می‌رود، با شتاب در پی سازوکارهایی برای امکان تولید بیشتر واکسن هستند.

اما در ایران آخوندزده وضعیت به‌کلی متفاوت است. چرا که نه تنها برخلاف سایر کشورها هیچ برنامهٔ مشخصی برای واکسیناسیون اعلام نشده، بلکه خامنه‌ای به‌روشنی تأکید کرده: «ورود واکسنهای کرونا از آمریکا و انگلیس به کشور ممنوع است» (۱۹دی)؛ و به‌این صورت مردم ایران را از واکسنهای آماده و تأیید شده محروم کرده است؛ آن هم در شرایطی که «مهار کرونا و قطع زنجیره بیماری دشوار است» (زالی-سرکردهٔ ستاد کرونای تهران-۸بهمن) و «پیش‌بینی هم می‌شود که پیک چهارم بسیار شدیدتر از قبلی‌ها باشد» (مختاری-عضو کمیتهٴ کشوری کرونا-۴بهمن)؛ و تنها راه مقابله با کشتار کرونا «همین واکسیناسیون (عمومی) هست»

اما پس از مدتها سر دواندن و بازی مرگبار واکسن می‌خریم- واکسن نمی‌خریم و انبوهی وعده‌های مختلف دربارهٔ واکسن هندی و کوبایی و در حالی که «مسوولان کشور هم‌چنان با سخن‌درمانی اندر خم کوچه تهیه واکسن» می‌باشند، (تلگرام سایت حکومتی بهار-۸بهمن) آن هم «در حالی‌که در همه کشورهای دیگر، دولتها در حال واکسیناسیون مردم خود هستند»

مطالب مرتبط

تامین واکسن کرونا یک مطالبه ملی و فوری ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

واکسن تولید داخل بازی با جان مردم