پیام مسعود رجوی ـ «آندو» جاودانه فروغ هنر و مقاومت مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

پیام مسعود رجوی ـ «آندو» جاودانه فروغ هنر و مقاومت مردم ایران-۲اسفند۹۹

”آندو“ جاودانه فروغِ هنر و مقاومت مردم ایران

پدرهنر و موسیقی جدید ایران

آموزگار وفا و شرف

”اشرفی مجاهد“ آندرانیک آساطوریان

به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد.

آندرانیک یکی از بنیان‌گذاران، خالقان و واضعان موج نو موسیقی ما بود. این نوگرایی را در ۴دهه اخیر، معاصرِ نیاز و سفارش مردم و جوانان کرد و ادامه داد.

آندرانیک نوگراییِ زبان‌نگار هنری‌اش را با صمیمیت پرانرژی و نافذ و روح زلالش پیوندی شایسته زد و آن را به تجربه زندگی و هنر خود بدل نمود.

آندو ترجمانی حقیقی از تلفیق هنر و زندگی‌ای عاشقانه را از خود به جای گذاشت.

خصائل مهربانانه و ستودنی ـ توأم با زلالیِ روح فراخش ـ روایت‌گر زیبایی‌های طاووس‌مثالیِ خرد آدمی‌ست.

این است افتخار ملی و زیباییِ انسانیِ هنرمندان حقیقیِ ایران‌زمین! این است .

آندو-شوکت و حشمت هنری که زیبایی نافذ و سحرانگیزش را با قلب و دستان و خرد روح‌انگیز و دلنواز خالقانش شکوفا کرده و تبلور می‌دهد…

افسوس که این ذهن خلاق و روایت‌گر و کاشف زیبایی‌های مغز و ضمیر انسان‌ها در ۳اسفند ۱۳۹۳ پس از مصاف با بیماری سرطان از میانمان جست و رفت…

آندرانیک با شاخساری از لطیف‌ترین خاطراتی که بر خطوط حامل موزیک زندگی‌اش نوشت،

به نسیم همیشه جاری زمانه‌های هنر و فرهنگ و آزادمنشی جاودانه پیوست. نامی که هماره بر لبان ایران‌زمین متبسم و مغرور است…

مطالب مرتبط

امیر آرام هنرمند عضو شورای ملی مقاومت

آندرانیک تبسم و غروری بر لبان هنر و فرهنگ ایران‌زمین