گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم – ۹۷۰۸۰۱

ماجرای ۱۲ ساله راه‌آهن و ماموریت رضاشاه

علت سر نگرفتن ذوب آهن

رضا خان پس از کشتار شماری از سرداران مشروطه و قلع وقمع مهمترین نیروهای آزادیبخش مردم ایران قدرت را در ایران با کمک انگلستان بدست گرفت.

مصدق: باز عرض می‌کنم هر چه کرده اند خیانت است و خیانت

لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس: از سال ۱۸۷۰ به بعد دولت انگلیس در فکر گسترش خط راه‌آهن در ایران بود.

مطالب مرتبط

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت اول

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت دوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۱

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۲

گواهی تاریخی – از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت ششم و پایانی