حذف تعرفه های گمرکی و ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

حذف تعرفه های گمرکی و ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران ـ ۴اسفند۹۹

حذف تعرفه های گمرکی باعث نابودی تولیدات داخلی و سرمایه صنعتی شد و درمقابل آن باعث رونق بازار سرمایه دلالان شد.

با یازدهمین قسمت از برنامه تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران در خدمت شما هستیم

در قسمت های قبل دیدیم که خامنه ای از دهه ۷۰ تلاش کرده با همرنگ کردن خودش با اقتصاد سرمایه داری رژیمش را به بازار پولی و اقتصادی با غرب وارد کند و در دوسال اخیر هم برای خروج از خفگی اقتصادی،

ناشی از تحریم ها به این روند تحت عنوان اقتصاد ساختاری در بودجه بندی در اقتصاد کشور سرعت بدهد.
دیدیم که این راهکار اساسا بر مصادره مالکیت تمامی سرمایه های ملی بسود پاسدارها و نهادهای،

متعلق به بیت خامنه ای بنا شده .
امری که به گفته ناظران ناگزیر کار مردم با رژیم را به یک انقلاب تمام عیار می کشاند.
وضعیتی که طبعا عامل سیاسی خارجی مثل سیاستهای استعماری مماشات هم توان متوقف کردن آنرا ندارد.

حذف تعرفه های گمرکی و نابودی تولید ملی

حالا در ادامه این برنامه به یکی دیگر از راهکارهای خامنه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی رژیم می پردازیم.
یعنی باز کردن گمرکات کشور و برداشتن تعرفه های بازرگانی و سرازیر کردن سیل واردات خارجی به کشور.
این هم اضافه کنم که خامنه ای به موازات این کارها تلاش میکند مسیر ورود ارز خارجی به کشور را هم به هر ترتیبی باز کند تا مشکلاتش را کاهش بدهد.

اما نتیجه

پیامد این دو اقدام در گام اول باعث نابودی تولید داخلی شد. و در گام دوم بازار سرمایه دلال و سرمایه مالی را رونق داد و در مقابل آن سرمایه صنعتی را به نابودی کشاند.
اقداماتی که گفتیم یک پیامد اجتماعی خیلی مهم هم داشته:
یک قشر تن پرور و تازه به دوران رسیده بسیار مرفه از مهره ها و وابستگان دستگاه سرکوبگر رژیم را بوجود آورده…

مطالب مرتبط

 کاهش دستمزد کارگران و غیررسمی کردن نیروی کارـ تغییر ساختار اقتصادی رژیم یا خلع ید از مردم ایران

حذف یارانه ها راهی برای انباشت سرمایه توسط خامنه ای ـ تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران

نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه به ٤٨،٢ درصد رسید