قیام کنندگان عراقی، خواستار برکناری استاندار ذیقار از عناصر وابسته به رژیم آخوندی شدند

اندازه متن
Aa Aa

قیام کنندگان عراقی، خواستار برکناری استاندار ذیقار از عناصر وابسته به رژیم آخوندی شدند-۴اسفند۹۹

قیام‌کنندگان عراقی روز دوشنبه ۴اسفند در ناصریه با آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌های منتهی به استانداری، خواستار برکناری ناظم وائلی استاندارذی قار که از عناصر باندهای وابسته به رژیم آخوندیست، شدند

جوانان شورشگر عراقی دریورش نیروهای سرکوبگر به مقابله برخاستند.

در ناصریه نیروهای سرکوبگر حکومتی با شلیک گلوله‌های جنگی به روی تظاهر کنندگانی که خواستار برکناری استاندار مزدور و فاسد ذی‌قار شده بودند آتش گشودند. بر اثر این حمله یک نوجوان تظاهر کننده شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

نیروهای حکومتی در وحشت از گسترش قیام در سراسر استان ذی‌قار اعلام حکومت نظامی کردند.

در نجف قیام‌کنندگان با آتش زدن لاستیک و بستن جاده نجف- کربلا، سرکوب تظاهر کنندگان در ناصریه را محکوم کردند.

در بصره خانواده‌های شهدای قیام با برگزاری تظاهرات بر مجازات آمران و عاملان کشتار تظاهر کنندگان تأکید کردند .( الحدث، ۵ اسفند )

قیام‌کنندگان عراقی روز دوشنبه ۴ اسفند در ناصریه با آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌های منتهی به استانداری، خواستار برکناری ناظم وائلی استاندار ذی‌قار که از عناصر باندهای وابسته به رژیم آخوندیست، شدند.

به گزارش رافدین جوانان شورشگر عراقی در یورش نیروهای سرکوبگر به مقابله برخاستند.

مطالب مرتبط

تظاهرات قیام کنندگان عراقی علیه مزدوران رژیم ایران

تظاهرات و درگیری قیام‌کنندگان عراقی در شهرهای مختلف