کنفرانس مطبوعاتی گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت از ایران

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس مطبوعاتی گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت از ایران ـ ۴اسفند۹۹

گروسی -ما به يك توافق دوجانبه و فني رسيديم كه مطابق آن ،پس از لغو پروتكل الحاقي توسط رژيم ايران آژانس بتواند به راستي‌آزمايي‌هاي ضروري،

براي مدت سه ماه ادامه بدهد.

كنفرانس مطبوعاتي گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ۳ اسفند۹۹

مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از بازگشت  از ايران در يك كنفرانس مطبوعاتي در وين به تشريح توافقي،

كه با رژيم ايران در مورد ادامه كار آژانس پس از لغو پروتكل الحاقي كرده بود، پرداخت. وي در پاسخ به خبرنگاران گفت:

در مرحله اول ما توافق كرديم كه رژيم ايران،

به اجراي توافق مقررات ايمني (پادمان) بدون هيچ محدوديتي ادامه بدهد كاري كه تاكنون انجام داده اند.

در مرحله دوم ما به يك توافق دوجانبه و فني رسيديم كه مطابق آن آژانس پس از لغو پروتكل الحاقي توسط رژيم ايران،

بتواند به فعاليت‌هاي مربوط به راستي‌آزمايي‌هاي ضروري براي مدت سه ماه ادامه بدهد.

در نهايت ما توافق كرديم كه اين تفاهم را حفظ كنيم و مستمر آن را مورد باز بيني قرار دهيم.

 گروسی -بنابراين هر موردي را كه ما بخواهيم معلق كنيم يا تمديد كنيم، بتوانيم انجام دهيم. اين اقدام براي تثبيت يك وضعيت بي‌ثبات شده مي‌باشد.

مديركل آژانس در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت اين توافق براي ادامه فعاليتهاي لازم مانيتورينگ و دسترسي ما به اطلاعات لازم از برنامه هسته‌يي رژيم ايران است.

گروسي در مورد اقدامات جديد رژيم ايران در زمينه غني سازي اورانيوم گفت: همه اين كارها از طريق همان توافق و تفاهم موقتي كه گفتم مهار خواهند شد.

در مورد تعداد بازرسان در ايران گروسي تأكيد كرد: آنچه كه تغيير مي‌كند نوع فعاليت‌هاي برخي از كارهاست و نه در زمينهٴ تعداد بازرسان

مطالب مرتبط

گروسی: با ایران به یک تفاهم فنی و موقت رسیدیم ـ‌ در یک نگاه

کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی پس از بازگشت از ایران