سخنان پایانی خانم مریم رجوی در کنفرانس جهانی مقاومت همزمان با اعلام حکم دادگاه اسدالله اسدی

اندازه متن
Aa Aa

سخنان پایانی خانم مریم رجوی در کنفرانس جهانی مقاومت همزمان با اعلام حکم دادگاه اسدالله اسدی -۱۰اسفند۹۹

خانم مریم رجوی:

این دادگاه با وجود همه اهمیتش گام اول است

به نبرد ادامه میدهیم تا در هم شکستن ماشین تروریسم رژیم

به نبرد ادامه میدهیم تا انهدام سپاه پاسداران و ماشین سرکوب رژیم

و کشاندن خامنه ای و سران رژیم به پای میز عدالت

مطالب مرتبط

اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۴ شهر میهن ـ پیام مریم رجوی به بازنشستگان بپاخاسته

کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه آنتورپ (۱۱) – متیو آفورد، آلخو ویدال کوادراس، الیزابتا رامپاروتی