دیکتاتوری ولایت فقیه در بحرانی ترین روزهای حیات چهل ساله خودـ تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران ….

اندازه متن
Aa Aa

دیکتاتوری ولایت فقیه در بحرانی ترین روزهای حیات چهل ساله خود

تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران ـ ۱۸اسفند۹۹

دیکتاتوری ولایت فقیه برای فرار از این خفگی اقتصادی از سال ۹۸ یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه بندی رژیم ایجاد کرد.

دوازده قسمت از برنامه خلع ید از مردم ایران یا تغییر ساختار اقتصادی را دیدیم

و محورهای تغییر ساختار بودجه را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت می خواهیم نگاهی کوتاه و سریع به آنچه که گفته شد بیاندازیم.

دیکتاتوری ولایت فقیه در حالی سال ۹۹ را به پایان برد

که در بحرانی ترین روزهای حیات چهل ساله خود قرار دارد:
خفگی اقتصادی ، انزوای جهانی و منطقه ای ، همراه با انزجار اجتماعی، همه با هم یک بحران انقلابی در ایران بوجود آوردند.
خامنه ای تلاش کرد دو سال گذشته تا انتخابات آمریکا را کج دار مریز طی کند تا پس از آن تصمیم بگیرد که آیا،

با آمریکا مذاکره کند یا راه دیگر برای گریز از ورشکستگی کامل اقتصادی و پیامدهای اجتماعی اش پیدا کند.

راه کار خامنه ای برای جلوگیری از ورشکستگی

خامنه ای برای فرار از این خفگی اقتصادی از سال ۹۸ یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه بندی رژیم ایجاد کرد که چنین محتوایی داشت.
افزایش مالیات ها و قیمت ها ، کاهش دستمزدها، بیمه و خدمات اجتماعی ، چاپ بی رویه پول بدون پشتوانه،

و باز کردن بی در و پیکر گمرکات به روی کالای خارجی .
این باصطلاح اصلاحات ادامه همان مسیری بود که خامنه ای از ده هفتاد شروع کرده بود که میخواست از یک طرف،

نظام مادون سرمایه داری آخوندها را به سرمایه داری جهانی پیوند بزند تا بیمه بقای دیکتاتوریش باشد.
از طرف دیگر بتواند به پشتوانه حمایت سیاسی خارجی با اعمال سرکوب گسترده اجتماعی و حذف آلترناتیوش،

جامعه را از هرگونه تغییری ناامید کند.
حالا سئوال این است که امروز که نتیجه انتخابات در آمریکا مشخص شده آیا خامنه ای به آرزوهایش دست پیدا می کند؟ …..

مطالب مرتبط

اصلاح ساختار اقتصادی با برگشت به قبل از ملی شدن صنعت نفت ـ تغییر ساختار اقتصادی با خلع ید از مردم ایران

حذف یارانه ها راهی برای انباشت سرمایه توسط خامنه ای ـ تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران

خامنه‌ای راه‌حل مشکل گرانی را داد!