گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ ـ قسمت اول و دوم

اندازه متن
Aa Aa

گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ – قسمت اول

رود الماس شب سوز اختران                جنگل سبز پولاد بيخزان

اي تو بازوي پراقتدار خلق                   عطر سوزان نامت بهار خلق

صبح پيروزي خلق قهرمان                  ارتش پرتوان ستمكشان

ارتش قيام، رايت شرف، راه افتخار

گام آهنين، بر گلوي شب،  كوه اقتدار

اي دگرگون كننده قلبها و ديدگان

اي تدبيرگر شب و روز

اي تغييردهنده اوضاع و احوال و حكومت‌ها و حاكميت‌ها

روزگار مردم و مقاومت ايران را به نيكوترين صورت دگرگون كن و تغيير ده

مردم ايران را مشمول خير و بركت و قرين پيروزي و نوروزي گردان

با درود و تهنيت به خلق قهرمان و لاله‌زار شهيدان مردم ايران

با گراميداشت هزاران مظلوم جانباخته در كروناي ولايت

با آرزوي شفا و سلامت براي بيماران و برآوردن حاجت بزرگ ملت

سرنگوني استبداد ديني و دستيابي به آزادي و سعادت

و با تبريك و تحيت به كانون‌ها و شورشگران براي آزادي

رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران

ضامن پيروزي محتوم خلق ماست

گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ – قسمت دوم

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: دعوت از خامنه‌ای، روحانی و رئیسی برای شرکت در دادگاه بین‌المللی

مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش‌ آزادی است