انتخابات در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه بازی و نمایش ـ قضاوت با شما

اندازه متن
Aa Aa

قضاوت با شما ـ انتخابات در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه بازی و نمایش ـ ۱۸فروردین۱۴۰۰

نگاهی به نمایش انتخابات در نظام آخوندی

خمینی به حکومتی استبدادی با سو‌ء استفاده از نام اسلام معتقد بود؛ حکومتی که در آنانتخابات در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه بازی و نمایش ـ قضاوت با شما

به جای شاه، یک آخوند با عنوان ولی‌فقیه همه کارهٔ آن بود و سلطنت مطلقه داشت اما

دجالگرانه نام «جمهوری» بر آن گذاشت تا دست‌آوردهای انقلاب ضدسلطنتی را به سرقت ببرد و آنها را پشتوانه‌ٔ حکومت استبدادی خود قرار دهد.

دولت موقت او باید زمینه را برای انتخابات مجلس مؤسسان فراهم می‌کرد تا مردم نمایندگان خود را انتخاب کنند و آن نمایندگان با تدوین قانون اساسی، نوع جمهوری را مشخص کرده و آن را به همه‌پرسی بگذارند. خمینی به تمام ساز و کارهای دموکراتیک پشت پا زد و نوع حکومت را خودش مشخص کرد.

او به جای تشکیل مجلس مؤسسان از نمایندگان منتخب مردم، مجلس خبرگان را تشکیل داد تا ولایت فقیه را به تصویب برساند.

مردم برای آزادی قیام کرده و شاه را سرنگون کردند. انقلاب آنها یک انقلاب دموکراتیک بود و باید به یک جمهوری کثرت‌گرا و دموکراتیک ختم می‌شد؛ حکومتی که در آن مردم انتخابگر و تعیین‌کننده باشند. خمینی با سلطنت مطلقهٔ فقیه، بسا بدتر از شاه، آزادیها را به بند کشید و آزادیخواهان را قصابی کرد.

انقلاب ضدسلطنتی، ادامهٔ تکاملی جنبشی بود که پیشگامان انقلاب مشروطه آن را در میهن ما آغازیدند. ثمرهٔ و محصول فداکاریهای سلسله‌وار ایرانیان آزاده از مجاهدان تبریز گرفته تا جنبش جنگل، قیام خیابانی، پسیان، تنگستانی‌ها تا دکتر محمد مصدق و نیز جنبش‌های پس از آن و به‌خصوص مبارزه سازمان‌یافتهٔ مجاهدین و فدایی‌ها بود. رودی سرخ‌فام و جوشان از فدا که باعث شد سلطنت شاهنشاهی از ایران برکنده شود و بهاران آزادی وزیدن گیرد.

مطالب مرتبط

چیزی نخورید عوضش شهر موشکی داریم ـ قضاوت با شما

نمایش انتخابات در ولایت بحرانزده خامنه ای و شکافهای درونی سپاه