تبدیل شهرهای میهن به کانون خیزش نبرد و پایداری ـ قلبها، واژه‌ها و پیوندها

اندازه متن
Aa Aa

قلبها، واژه‌ها و پیوندها ـ تبدیل شهرهای میهن به کانون خیزش نبرد و پایداری ـ ۱۸فروردین۱۴۰۰

نگاهی به نامه‌های دریافتی از کانونهای شورشی

یکی از کانون‌های شورشی از تهران نوشته: آخوندها فکر میکنند با این مسخره بازیها و تهدیدها و سرکوبها ما از مجاهدین می ترسیم.

همان طور که سالها می خواستند با این حرفها ما را بترسانند. اما ما صدبار محکمتر شدیم. ایمانم به مجاهدین صد برابر شد.

ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم. ما انتخاب کردیم با مجاهدین باشیم. با درود به برادر مسعود و خواهر مریم و همه مجاهدینتبدیل شهرهای میهن به کانون خیزش نبرد و پایداری ـ قلبها واژه‌ها و پیوندها

پیام من به خواهر مریم و برادر مسعود تا آخرین نفس برای خلق می جنگیم. حاضر حاضر حاضر

یکی از کانونهای شورشی از مشهد می نویسد: واقعا آخوندها روانی شده‌اند این مسخره بازیها چیست؟ اینها که حکم اعدام مجاهدین را از سال ۶۰ داده‌اند. و ۱۲۰ هزار شهید حاصل کارنامه حکومت ۴۰ ساله آنهاست. حتی یک هوادار مجاهدین را بگیرند اعدام می کنند. این مسخره بازیشان بخاطر دادگاه اسدالله اسدی است و دیوانه شده اند. هنوز نفهمیده اند مجاهد یعنی چه؟

این همه کانونهای از جان گذشته بخاطر خواهر مریم و برادر مسعود آماده جان فشانی هستند.

هنوز اینها خشم خلق و خشم هواداران مجاهدین خلق را ندیده‌اند. وای به روزی که مردم تصمیم بگیرند مقل سلفشان شاه آنها را از بیخ و بن بیندازند. و آنگاه تاریخ از این خشم کتابها خواهد نوشت.

یک کانون شورشی می نویسد: با سلام و با درود به برادر مجاهد مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران. ما مردم استان چهار محال و بختیاری حمایت خودمان را از شما و تمامی مجاهدین خلق ایران اعلام می کنیم. این عمل زشت و ننگین یک مشت مزدور و خائن را محکوم می کنیم.

مطالب مرتبط

کانون‌های شورشی صدای خستگی‌ناپذیر ایران و ایرانی ـ قلبها، واژه‌ها و پیوندها

شهرهای میهن – خیزش کامیون داران اعتصابی