ترانه‌های منتخب ـ پرستو، پرنده، اراده کرده‌ام، فصل بی‌محدوده ـ پیشاهنگ

اندازه متن
Aa Aa

پیشاهنگ ـ ترانه‌های منتخب ـ پرستو، پرنده، اراده کرده‌ام، فصل بی‌محدوده ـ ۹اردیبهشت۱۴۰۰

خواننده زنده یاد منوچهر سخایی،  زنده یاد آندرانیک، حبیب غراب ، سعید

ترانه پرستو

پرستوئی شد و پرپر زنون رفت

به صحراهای بی‌نوم و نشون رفت

حریفان پیش من با طعنه می‌گن

ستاره شد به طاق آسمون رفت

پرستوئی شدی پرپر زنون رفتی

به صحراهای بی‌نوم و نشون رفتی

به من می‌گن به من می‌گن حریفونُم

ستاره گشتی و رو آسمون رفتی

گُلُُم بودی گُلُم بودی کجا رفتی

تو که جان و دلُم بودی چرا رفتی

هنوزم جای پات مونده لب باغچهترانه‌های منتخب ـ پرستو، پرنده، اراده کرده‌ام، فصل بی‌محدوده ـ پیش‌آهنگ

گلوبند طلات مونده لب طاقچه

بگردم من فدای خال سیاه تو

کجا رفتی خدا پشت و پناه تو

گُلُُم بودی گُلُم بودی کجا رفتی

تو که جان و دلُم بودی چرا رفتی

ترانه اراده کرده‌ام

اراده کرده‌ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را
اراده کرده‌ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را
اراده کرده‌ام ز خاطرات سرخ یاس ز پارک‌ها ز خانه‌ها ز مدرسه، کلاس
ز کوچه‌ها، ز راه‌های تنگ و ناشناس به دوزخی مخوف ره‌نمون کنم تو را
اراده کرده‌ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را
چه سال‌ها ز باغ ما جوانه کشته‌ای ستاره‌های شهر را شبانه کشته‌ای
چه‌قدر از تبار ما ترانه کشته‌ای قسم به داغ لاله غرق خون کنم تو را
اراده کرده‌ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ سرود تفنگ ، مرغ سحر، آسمان انقلاب و همنوازی تار و تنبک ـ پیش‌آهنگ

به یاد منوچهر سخایی، هنرمند گرانقدر مقاومت و مردم ایران