محکومیت اقدام رژیم در تخریب مزار شهیدان قتل‌عام ۶۷ ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

اندازه متن
Aa Aa

ساعت وصل ـ محکومیت اقدام رژیم در تخریب مزار شهیدان قتل‌عام ۶۷ ـ قسمت اول ـ ۱۰اردیبهشت۱۴۰۰

میهمان برنامه: دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

تهران

قتل‌عام ۶۷ را نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم. خاوران سند جنایت خمینی جلادمحکومیت اقدام رژیم در تخریب مزار شهیدان قتل‌عام ۶۷ ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

ما خانواده‌های شهیدان قتل‌عام ۶۷ خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار عزیزانمان هستیم.

خاوران سند جنایت خمینی جلاد.

خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان قتل‌عام شده در تهران هستیم.

رژیم آخوندی می‌خواهد سند جنایت خاوران را محو کند – خاوران سند جنایت خمینی

رژیم آخوندی می‌خواهد سند جنایت خودش را در خاوران محو کند.

با محکومیت قاطع اقدام ضدانسانی رژیم در تخریب مزار شهیدان قتل‌عام ۶۷درخاوران از دبیرکل شورای امنیت و کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر می‌خواهم برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان به اقدام فوری دست بزنند

خاوران سند جنایت خمینی پاک شدنی نیست – رژیم پابگور آخوندی در وحشت از حسابرسی جهانی از جنایات مرتکب شده در سال۶۷ و کشتار مجاهدین و مبارزین این آب و خاک درصدد تخریب و از بین بردن مزار شهیدان و آثار جرم و جنایت خود می‌باشد. ما کانون‌های شورشی این اقدام خبیثانه خامنه‌ای و رئیسی و همه دست‌اندرکاران این جنایت را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستار رسیدگی می‌باشیم.

ساعت وصل ـ قتل‌عام ۶۷ را نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ خاوران سند جنایت خمینی جلاد ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ رژیم آخوندی می‌خواهد سند جنایت خودش را در خاوران محو کند ـ قسمت چهارم

سخنان هموطنان از داخل میهن

مطالب مرتبط

تحریم سراسری انتخابات قلابی دیکتاتوری ولایت فقیه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

خاوران سند جنایت خمینی جلاد – قتل‌عام۶۷ را نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم