اراده کانون‌های شورشی برای پیشبرد یک رزم بی‌امان ـ قلبها، واژه‌ها و پیوندها

اندازه متن
Aa Aa

قلبها، واژه‌ها و پیوندها ـ اراده کانون‌های شورشی برای پیشبرد یک رزم بی‌امان ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰

نگاهی به نامه‌های دریافتی از کانونهای شورشی

پیشرفت خط سرنگونی در جامعه ایران، رژیم را در وضعیت جدیدی قرار داده است. اکنون موضوع براندازی نظام و روی‌آوردن مردم به مجاهدین و کانون‌های شورشی مشغلهٔ دستگاه سرکوب و سانسور است. بنابراین نمی‌تواند در مورد سرنگونی صحبت نکند. وانگهی شبکه‌های اجتماعی پر از این ترم‌ها و موضوعات است.اراده کانون‌های شورشی برای پیشبرد یک رزم بی‌امان ـ قلبها واژه‌ها و پیوندها

آبشخور این نوع اظهارات تاریکخانهٔ اشباح در بیت خامنه‌ای است و با طرح و برنامهٔ مشخص به آنها میدان می‌دهد؛ زیرا می‌خواهد با سوار شدن بر این مخالف‌نمایی‌ها خط سرنگونی را تخطئه نماید و بگوید که انقلاب و برانداختن حکومت راه چاره نیست و با خسارت همراه است. وظیفهٔ دیکته شده به‌مبلغان باند مغلوب نظام که خود را اصلاح‌طلب می‌خوانند پیشبرد همین خط است؛ و به همین خاطر به آنها اجازه داده می‌شود با این اصطلاحات و مفاهیم در برابر مجاهدین خط ببندند.

در روزهای پایانی استبداد دینی، از این بازیگران و از این نوع بازیها فراوان خواهیم دید. هدف مشترک تمامی آنها شیطان‌سازی از مجاهدین و خط سرنگونی است.

اکنون از هر سوی ایران طنین یک قیام در تقدیر به گوش مرکز حکومت می‌رسد. اکنون از زندانها تا کف خیابان‌ها و تا منتقدان داخل حکومت، همه نشانی خامنه‌ای را در پشت تمام جنایات فعلی در ایران می‌دهند.

نامه‌های سرگشاده به خامنه‌ای و مقاله‌هایی در همین رابطه، بیش از همیشه انگشت جامعه ایران را به سوی خامنه‌ای گرفته‌اند. اکنون تمام ایران دارد اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه را مسبب ایجاد چنین اوضاعی معرفی می‌کند. این بلوغ بینش سیاسی یک جامعه است که دارد بر اهریمن اصلی ضدایرانی تمرکز می‌کند تا فکر، توان، انرژی و همبستگی ملی را بر کانون ۴۲سال صدارت ابلیس ولایی متمرکز کند.

مطالب مرتبط

کانون‌های شورشی روشن کنندگان شعله‌های مقاومت ـ قلبها، واژه‌ها و پیوندها

به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق در شهرهای شهریار، رباط کریم، نگین شهر گلستان و بهبهان